Västra Skrävlinge

På en grönyta vid slottet Botildenborg i Västra Skrävlinge odlas det sedan våren 2014. Flera stadsodlare hyr mark genom innovationsprojektet Stadsbruk. Konceptet för Stadsbruk är att boende i stadsmiljö ska kunna odla för sitt eget behov men även med kommersiell vinning, för att därmed skapa arbetstillfällen.

stadbruk

www.stadsbruk.se