Om Stadsodling Malmö

Stadsodling Malmö

Den digitala plattformen Stadsodling Malmö skapades inom projektet Grönsakslandet Malmö. Projektet var 2-årigt och pågick mellan augusti 2012 till juni 2014, med stöd från Leader Söderslätt. Initiativtagare till projektet var Glokala FolkhögskolanStudiefrämjandet Malmö och Miljöförvaltningen i Malmö.

Syftet med projektet var att underlätta för individer och företag att utveckla verksamheter med fokus på hållbar odling och matförädling. Grönsakslandet Malmö ville stärka och utveckla nätverken av odlingsaktörer i staden och på landsbygden, och på så sätt bidra till ökad sysselsättning och hållbar utveckling av stad och landsbygd. Ett av resultaten av projektet är denna digitala plattform som vi hoppas ska fungera som en samlande mötesplats för alla stadsodlare i Malmö.

Idag är plattformen en mötesplats för alla stadsodlingsengagerade och intresserade i Malmö. Det drivs av det stadsodlingsnätverk som sedan 2010 samlat stadsodlingsintresserade kommuntjänstemän, organisationer och privata individer använder plattformen som sin mötesplats. Här kan du läsa mer om nätverket.