Slottsträdgården firade 20 år!

Slottsträdgården firade 20 år!

Lördag 5 maj 2018 firade Slottsträdgården 20 år!

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Strategi för stadsodling i Malmös parker

I Malmö är det lika självklart att odla i parker som att promenera. Visionen slås fast i en strategi för stadsodling på allmän plats som antagits av tekniska nämnden. I strategin utreds förutsättningarna för Malmöborna att odla i stadens offentliga parker, det som i plansammanhang går under benämningen allmän platsmark.

Läs pressmeddelandet Mer stadsodling i Malmös parker från december 2016.

Kontakta Gatukontoret om du vill veta mer!

Karta

marknad_034

På Open Green Map finns en samlande karta för stadsodlingar, odlingslotter, lokala matmarknader med mera i Malmö.

Saknar du något? Lämna gärna förslag på fler platser som borde vara med!

Maila till: info [at] stadsodlingmalmo.se

Besök Stadsodling Malmös green map