Stadsodlingsnätverket

Stadsodlingsnätverket

Stadsodlingmalmo.se drivs av Stadsodlingsnätverket i Malmö. Vilka är vi?

Stadsodlingsnätverket är till för dig som är odlingsintresserad. Det är ett nätverk bestående av stadsodlande privatpersoner, stadsodlingsintresserade, projekt och föreningar med koppling till stadsodling (som Hemmaodlat, Odlingsnätverket Seved och Växtvärket), folkbildning (som Studiefrämjandet och Glokala Folkhögskolan) samt berörda tjänstemän inom kommun (som Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen, Gatukontoret, Fastighetskontoret, och Pedagogisk Inspiration/Grundskoleförvaltningen).

Nätverket träffas och tar upp det som är aktuellt inom stadsodling i Malmö, och verkar för mer stadsodling i Malmö. Träffarna sker varannan eller var tredje månad. Det inte är någon person eller organisation som är ansvarig för nätverket utan vid varje träff tar någon av deltagarna på sig att bjuda in och bestämma tema och plats för nästa träff. Den person som är ansvarig för nästa träff uppdaterar mailinglistan. Du är varmt välkommen att närvara på våra möten. Mötestider finns i kalendern. Du kan också läsa nätverkets mötesanteckningar.

Kontaktperson för nätverket är för närvarande Shoshana Iten och Petra Bengtsson som kan nås via: stadsodling.fgk@malmo.se.

stormote5nov1