Stadsodlare

Stadsodlare i Malmö

I Malmö finns flera olika stadsodlingsverksamheter, allt från projekt till föreningar till företag. Här under hittas de flesta av dem, i bokstavsordning. Tipsa oss om nya aktörer så lägger vi ut informationen här!

 

 

Augustenborgs Odlargrupp

Odla i Stan

Blomkålskollektivet

Odlingsnätverket Seved

Happy Onion

Organic without boarders

Hemmaodlat

Slottsträdgårdens vänner

Landet Oss

Stadsbruk

Los Perros

Ur Vår Jord

PlantParken

Vegostan

Växtvärket

 


Augustenborgs Odlargrupp

Augustenborgs Odlargrupp startade 2012 med en torgodling för allmänheten med bl.a bär, kryddor och blommor. Vi har också en markodling, flera odlingslådor och en liten skogsträdgård, odlingar som kommit till under åren som gått och där endast medlemmar skördar. En ny skogsträdgård är under uppbyggnad och den blir för allmänheten. Bilden visar hur vi den 7/4 2018 planterar i kommunens avlagda blomsterkärl. Återvinning, odling enligt ekoprincip och att befrämja grannsamverkan är några av våra ledord i gruppen.

Mer info:
Augustenborgs odlargrupp på facebook

 


 

Blomkålskollektivet

Blomkålskollektivet är sedan 2017 en del i projektet Stadsbruk och odlar grönsaker och snittblommor enligt ekologiska principer. Företaget säljer sina produkter till restauranger, blomsterbutiker och via REKO Malmö. Odlingen hittar ni i Västra Skrävlinge.

 

Mer info:
Blomkålskollektivet på facebook

Kontakt:
blomkalskollektivet@gmail.com

 

 


 

  

Happy Onion Farm

Happy Onion Farm är ett urbant odlingsföretag och andelsjordbruk (CSA) i Malmö som odlar grönsaker enligt ekologiska principer på 2250 kvm i Västra Skrävlinge, kopplat till Stadsbruk. De odlar för att de älskar god mat och vill vara en del av den folkrörelse som jobbar för ett grönare, mer hållbart samhälle.


Mer info:
Happy Onion Farm på facebook

 

 

 


 

Hemmaodlat

Hemmaodlat är en ideell förening och ett CSA vars mål är få så många som möjligt att börja odla grönsaker hemma, oavsett hur de bor. Vi använder alla tekniker vi kan såsom hydro- och akvaponik där fokus på hållbarhet är det viktiga. Vi har sedan starten utbildat odlingsintresserade genom studiecirklar tillsammans med studiefrämjandet. Just nu hittar du oss på Augustenborgstorget där du kan lära dig odla året om.

 

hemmaodlat

Mer info:
www.hemmaodlat.se 

Hemmaodlat på facebook

 

 


 

 

    

Landet Oss

Landet Oss odlar grönsaker, blommor och kryddor på 1200 kvm i Västra Skrävlinge, självklart helt enligt ekologiska principer! De säljer allt från brytbönor till svartrot och atlasblomma och zinnia på marknader, genom REKO-ring Malmö och direkt till restauranger och florister.

 

Mer info:

Landet Oss på facebook


 

Los Perros Urban Farming

Sofia, Buddha, Stretch the Dog och deras nyaste medlem, Cleo, (Sofias och Buddhas dotter), är: Los Perros Urban Farming. En marknadsträdgård som är baserad i Västra Skravlinge, på 2500m2 inom stadens gränser. Los Perros experimenterar alltid med nya grödor medan de odlar klassikerna samtidigt. De strävar efter att använda allt som de producerar och testar alltid nya sätt att höja deras grödor för att få maximal avkastning samtidigt som de sköter jorden och tänker på nästa gröda som kommer att vara i sin plats. Los Perros odlar med hjälp av organiska principer och följer permakulturens riktlinjer.

 

Mer info:

www.losperrosurbanfarming.com

Los Perros på facebook

 


PlantParken

PlantParken är ett 700 m² stort stadsodlingsområde i Västra Hamnen. Projektet startades 2011 som ett initiativ av institutionen K3 på Malmö Högskola. Plantparken fungerar idag som en social mötesplats för boende och besökare i Västra Hamnen, men även som ett kunskapsforum för hållbar odling på liten yta. PlantParkens verksamhet vilar på ett intresse för ekologisk och social hållbarhet.

PlantParken är en ideell förening som drivs av dem som odlar och som är aktiva i området.

 

Mer info:

PlantParken på facebook
PlantParken på instagram


 

 

Odla i stan

Odla i stan är en ekonomisk förening som bildats som en avknoppning från det nedlagda projektet Barn i stan på Seved. Odla i stan arbetar med att på ett långsiktigt hållbart sätt sprida och utveckla stadsodling tillsammans med boende, föreningar, fastighetsägare och kommunala verksamheter.

odlaistan

Odla i stan har växt fram sedan 2009 med säte på Seved men verkar även i andra bostadsområden som t.ex. på Rosengård och med växtväggar och pedagogisk odling på skolor och Malmö Museer.

 

Mer info:

Hemsida
Facebook

 


 

 

 

Odlingsnätverket Seved

Odlingsnätverket Seved är en ideell förening som genom socio-ekologisk odling verkar för att skapa gröna mötesplatser och en långsiktigt hållbar stadsmiljö i Södra Sofielund, samt driver stadsodlingen i Enskifteshagen. Tillsammans med boende, föreningar, fastighetsägare och kommunal verksamhet samordnar de rekreativa och ekologiskt matproducerande kvartersträdgårdar i området. Liksom Odla i Stan är även det ideella Odlingsnätverket Seved sprunget ur projektet Barn i Stan.

Odlingsnätverket Seved har i regel odlingsträffar större delen av året. Alla är välkomna, oavsett bostadsområde eller kunskap inom odling.

Mer info:

www.odlingsnatverket.se

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Organic Without Boarders

Organic Without Borders (OWB) är en ideell förening som arbetar för att utveckla och stödja metoder för en hållbar framtid överallt i världen. Vi utvecklar metoder genom socioekologiska städer och arbetar pedagogiskt med barn och vuxna och deras förhållande till mat och jordbruk i Sverige och andra länder.

Mer info:

Hemsida

Facebook

 


 

 

Slottsträdgårdens vänner

Den första stadsodlingsprojekt i Malmö som startade för 20 år sedan i parken vid Malmöhus. Idag drivs trädgården av Gatukontoret med en trädgårdsmästare på plats, samt en vänförening. Alla är välkomna att odla!

Mer info:

slottstradgarden.se

Slottsträdgårdens vänner på facebook

 

 


 

 

Stadsbruk

Stadsbruk är ett innovationsprojekt som drivs av företaget Xenofilia, SLU och Malmö stad med stöd från Vinnova. På en grönyta vid slottet Botildenborg i Västra Skrävlinge började våren 2014 odlingslotterna att delas ut till odlare. Konceptet för Stadsbruk är att boende i stadsmiljö ska kunna odla för sitt eget behov men även med kommersiell vinning, för att därmed skapa arbetstillfällen.

Mer info:

stadsbruk.se

Stadsbruk på facebook


 

 

Ur Vår Jord

Ur Vår Jord startades 2017 i Tomelilla och odlar grönsaker, bär och frukt efter ekologiska och permakulturella principer och försöker sluta kretsloppet i odlingen genom att bara använda regnvatten och producera egen näring i form av kompost och gödsel från sina hästar och får.

Från och med 2018 har Ur Vår Jord även börjat odla i Västra Skrävlinge i Malmö. Där har de en mindre yta på 200kvm som de odlar småblad och tomater på, som säljs till caféer och restauranger.

Vill du köpa grönsaker från Ur Vår Jord går det bra via REKO-ring Malmö gruppen.

 

Mer info:

Ur Vår Jord på facebook

 

 

 

 

 


 

 

Vegostan

Vegostan är ett urbant odlingsföretag som säljer sina grödor via REKO-ring Malmö.

 

Mer info:

Vegostan på facebook

 

 

 


 

 

Växtvärket

Växtvärket är en ideell förening baserad i Sofielund som bland annat driver bygg-och odlingslekplatsen Guldängen, men som också håller i pedagogiska aktiviteter i odlingsträdgården i Folkets Park och på andra stadsodlingsytor. Föreningen vill verka för att barn ska ges ökad möjlighet att utforska, inspireras av och känna större delaktighet i stadens gröna närmiljöer, och gör det genom att arrangera och kombinera natur- och kulturaktiviteter för barn, pedagoger, föräldrar och andra anhöriga.

 

Mer info:

vaxtvarket.se
Växtvärket på facebook