Stadsodlare

Stadsodlare i Malmö

I Malmö finns flera olika stadsodlingsverksamheter, allt från projekt till föreningar till företag. Här under hittas de flesta av dem, i bokstavsordning. Tipsa oss om nya aktörer så lägger vi ut informationen här!

Augustenborgs Odlargrupp

Odlingsnätverket Seved

Beijers parks odlingsgrupp

Slottsträdgårdens vänner

Blomkålskollektivet

Stadsbruk

Hemmaodlat

Two Forks

Landet Oss

Los Perros

Ur Vår Jord

Malmö Skogsträdgård Vårsången

Vegostan

PlantParken

Vintergatans stadsodling

Odla i Stan

Växtvärket


 

Augustenborgs Odlargrupp

Augustenborgs Odlargrupp startade 2012 med en torgodling för allmänheten med bl.a bär, kryddor och blommor. Vi har också en markodling, flera odlingslådor och en liten skogsträdgård, odlingar som kommit till under åren som gått och där endast medlemmar skördar. En ny skogsträdgård är under uppbyggnad och den blir för allmänheten. Bilden visar hur vi den 7/4 2018 planterar i kommunens avlagda blomsterkärl. Återvinning, odling enligt ekoprincip och att befrämja grannsamverkan är några av våra ledord i gruppen.

Mer info:
Augustenborgs odlargrupp på facebook

 BEIJERS PARKS ODLINGSGRUPP

Stadsodlare i Beijers Park. Mer info kommer. Tills dess finns en facebookgrupp som heter Odling i Beijers Park dit en kan vända sig om en är intresserad av att delta.


Blomkålskollektivet

Blomkålskollektivet är sedan 2017 en del i projektet Stadsbruk och odlar grönsaker och snittblommor enligt ekologiska principer. Företaget säljer sina produkter till restauranger, blomsterbutiker och via REKO Malmö. Odlingen hittar ni i Västra Skrävlinge.


Mer info:
Blomkålskollektivet på facebook 

Kontakt:
blomkalskollektivet@gmail.com
 

Hemmaodlat

Hemmaodlat är en ideell förening och ett CSA vars mål är få så många som möjligt att börja odla grönsaker hemma, oavsett hur de bor. Vi använder alla tekniker vi kan såsom hydro- och akvaponik där fokus på hållbarhet är det viktiga. Vi har sedan starten utbildat odlingsintresserade genom studiecirklar tillsammans med studiefrämjandet. Just nu hittar du oss på Augustenborgstorget där du kan lära dig odla året om.
hemmaodlat
 

Mer info:

www.hemmaodlat.se 

Hemmaodlat på facebook
  

  

Landet Oss

Landet Oss odlar grönsaker, blommor och kryddor på 1200 kvm i Västra Skrävlinge, självklart helt enligt ekologiska principer! De säljer allt från brytbönor till svartrot och atlasblomma och zinnia på marknader, genom REKO-ring Malmö och direkt till restauranger och florister.

 

Mer info:

Landet Oss på facebook

 
 

 

Los Perros Urban Farming

Sofia, Buddha, Stretch the Dog och deras nyaste medlem, Cleo, (Sofias och Buddhas dotter), är: Los Perros Urban Farming. En marknadsträdgård som är baserad i Västra Skravlinge, på 2500m2 inom stadens gränser. Los Perros experimenterar alltid med nya grödor medan de odlar klassikerna samtidigt. De strävar efter att använda allt som de producerar och testar alltid nya sätt att höja deras grödor för att få maximal avkastning samtidigt som de sköter jorden och tänker på nästa gröda som kommer att vara i sin plats. Los Perros odlar med hjälp av organiska principer och följer permakulturens riktlinjer.

Mer info:

losperrosurbanfarming.com

Los Perros på facebookMalmö Skogsträdgård Vårsången

I Lindeängelund hittas Malmö Skogsträdgård Vårsången – ett inhägnat område på 1800kvm (30m x 60m). Här odlar Malmö Wing Tsun skolan tillsammans med barn och vuxna i olika kurser och workshops fleråriga och ettåriga grönsaker, örter, bärbuskar, träd och klätterväxter. Skogsträdgården är en plats där vi delar kunskap, umgås, odlar och skördar. En plats för biologisk och mänsklig mångfald.

Vad är då en skogsträdgård? Kort och gott en trädgård som designas i likhet med naturens egna sätt att växa. Det långsiktiga målet med en skogsträdgård är att odla mat med så liten mänsklig arbetsinsats som möjligt.

För mer information besök Vårsångens facebooksida, skicka ett mail eller kom förbi!

Mer info:

Facebook
Instagram

E-post: malmoskogstradgard@gmail.com
Adress: Terrasserna Lindängelund
215 79 Malmö

PlantParken

PlantParken är ett 700 m² stort stadsodlingsområde i Västra Hamnen. Projektet startades 2011 som ett initiativ av institutionen K3 på Malmö Högskola. Plantparken fungerar idag som en social mötesplats för boende och besökare i Västra Hamnen, men även som ett kunskapsforum för hållbar odling på liten yta. PlantParkens verksamhet vilar på ett intresse för ekologisk och social hållbarhet.

PlantParken är en ideell förening som drivs av dem som odlar och som är aktiva i området.

 

Mer info:

PlantParken på facebook
PlantParken på instagram


odlaistan
 

Odla i stan

Odla i stan är en ekonomisk förening som bildats som en avknoppning från det nedlagda projektet Barn i stan på Seved. Odla i stan arbetar med att på ett långsiktigt hållbart sätt sprida och utveckla stadsodling tillsammans med boende, föreningar, fastighetsägare och kommunala verksamheter.
Odla i stan har växt fram sedan 2009 med säte på Seved men verkar även i andra bostadsområden som t.ex. på Rosengård och med växtväggar och pedagogisk odling på skolor och Malmö Museer.

 

Mer info:

Hemsida
Facebook

Odlingsnätverket Seved

Odlingsnätverket Seved är en ideell förening som genom socio-ekologisk odling verkar för att skapa gröna mötesplatser och en långsiktigt hållbar stadsmiljö i Södra Sofielund, samt driver stadsodlingen i Enskifteshagen. Tillsammans med boende, föreningar, fastighetsägare och kommunal verksamhet samordnar de rekreativa och ekologiskt matproducerande kvartersträdgårdar i området. Liksom Odla i Stan är även det ideella Odlingsnätverket Seved sprunget ur projektet Barn i Stan.

Odlingsnätverket Seved har i regel odlingsträffar större delen av året. Alla är välkomna, oavsett bostadsområde eller kunskap inom odling.

 

Mer info:

www.odlingsnatverket.se

  

Slottsträdgårdens vänner

Den första stadsodlingsprojekt i Malmö som startade för 20 år sedan i parken vid Malmöhus. Idag drivs trädgården av Gatukontoret med en trädgårdsmästare på plats, samt en vänförening. Alla är välkomna att odla!

 

Mer info:

slottstradgarden.se
Slottsträdgårdens vänner på facebookStadsbruk

Stadsbruk är ett innovationsprojekt som drivs av företaget Xenofilia, SLU och Malmö stad med stöd från Vinnova. På en grönyta vid slottet Botildenborg i Västra Skrävlinge började våren 2014 odlingslotterna att delas ut till odlare. Konceptet för Stadsbruk är att boende i stadsmiljö ska kunna odla för sitt eget behov men även med kommersiell vinning, för att därmed skapa arbetstillfällen.

Mer info:  stadsbruk.se

Stadsbruk på facebook 

Two Forks – urban farm & table

Odlar grönsaker enligt ekologiska principer i Vintrie, och serverar mat utvalda dagar. Läs mer via hemsidan.

 

Mer info:
twoforks.se 

Ur Vår Jord

Ur Vår Jord startades 2017 i Tomelilla och odlar grönsaker, bär och frukt efter ekologiska och permakulturella principer och försöker sluta kretsloppet i odlingen genom att bara använda regnvatten och producera egen näring i form av kompost och gödsel från sina hästar och får.

Från och med 2018 har Ur Vår Jord även börjat odla i Västra Skrävlinge i Malmö. Där har de en mindre yta på 200kvm som de odlar småblad och tomater på, som säljs till caféer och restauranger.

Vill du köpa grönsaker från Ur Vår Jord går det bra via REKO-ring Malmö gruppen.

 

Mer info:

Ur Vår Jord på facebookVegostan

Vegostan är ett urbant odlingsföretag som säljer sina grödor via REKO-ring Malmö.

 

Mer info:

Vegostan på facebookVintergatans stadsodling

Sedan 2019 odlar studenter tillsammans med medlemmar ur Naturskyddsföreningen på en SKANSKA-ägd tomt på Vintergatan i Nyhamnen. En stor del av odlingsplatsen är gemensamt ägd och har en social funktion. Här finns inga krav på erfarenhet och vi lär oss tillsammans. För att medverka kan du gå genom Fenix Miljöförening på Malmö universitet eller via Naturskyddsföreningen Malmö.

Länk till facebookgruppen:
 Växtvärket

Växtvärket är en ideell förening baserad i Sofielund som bland annat driver bygg-och odlingslekplatsen Guldängen, men som också håller i pedagogiska aktiviteter i odlingsträdgården i Folkets Park och på andra stadsodlingsytor. Föreningen vill verka för att barn ska ges ökad möjlighet att utforska, inspireras av och känna större delaktighet i stadens gröna närmiljöer, och gör det genom att arrangera och kombinera natur- och kulturaktiviteter för barn, pedagoger, föräldrar och andra anhöriga.

 

Mer info:

vaxtvarket.se

Växtvärket på facebook