Förädling och försäljning

Att tänka på vid livsmedelshantering

sylt

Det finns ett antal faktorer som måste fungera i en verksamhet för att kunna garantera en säker och god livsmedelshantering. Dit hör t ex kontroll av livsmedelstemperaturer, en god rengöring, ett bra underhåll av lokalerna och personalutbildning. Tänk på att ha ett flödeschema för hantering av livsmedel så du kan se var riskerna finns, läs mer här. (Mer information om livsmedelshantering kan du hitta i presentationen längst ner på sidan.)

– Tänk på att om du ska sälja din skörd så måste du märka förädlade produkter, du kan läsa mer om det här.

– Det finns ett antal rutiner som hjälper dig att hålla koll på dessa nödvändiga grundförutsättningar. Du hittar dem här.

– Mer information om livsmedel för företagare kan du läsa på Malmö stads sida här.

– Livsmedelsverket har också råd om honung på deras hemsida.

 

Vad är en hobbyverksamhet?

hackat och klartEn hobby, till skillnad från ett jobb, är någonting du själv utövar på din fritid. En hobby är inte din huvudsakliga försörjning, och du utför inte arbetet på uppdrag av någon annan.

Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djur- uppfödning, jakt, fiske, hästsport eller kulturell verksamhet. Du deklarerar överskott av hobbyverksamhet i din inkomstdeklaration. Registrering krävs om omsättningen når 30 000 kr. Bara om du kommer att tjäna mindre än 18 782 kr under 2014 (18 824 kr under 2013) behöver du inte betala någon skatt, läs mer här.

Läs mer på om hobby verksamhet här.

livsmedelskontroll i Malmö