Kvartersträdgården på Seved

I kvartersträdgården på Jespersgatan/Heleneholmsstigen arrangerar Odlingsnätverket Seved på torsdagar träffar för odlingsintresserade i närheten.

Trädgården är del av den yta som fastghetsägarna i området upplåter för social odling. Odlingsnätverket Seveds roll är att hjälpa boende att komma i gång samt stötta, inspirera, samordna och utbilda i ekologisk stadsodling.

Idag består Odlingsnätverket Seved inte bara av boende i området, föreningen är öppen för alla att vara med i och den stora kvartersträdgården lockar intresserade även utanför Malmös stadsgränser. Vissa kommer för att umgås, andra för rekreation. Somliga kommer för att lära och andra för att leka.

Det som en gång började med ett par pallkragar har nu utvecklats till fullskalig stadsodling på innegårdar och kvarterstomter men också på områdets torg. I nätverkets regi finns även en kvartersträdgård och den unika ätbara utomhusväggen. Tillsammans utgör det ca 800 m² odlad yta mitt i stan!