Stadsodling i Malmö

Hur man odla i stan – information från Malmö stad

Om du vill odla men vet inte hur du ska komma igång har Malmö stad information på deras hemsida, www.malmo.se

 

Hur kan jag börja stadsodla?

Ett sätt att börja är att odla i krukor eller pallkragar på din innergård eller närmaste gräsmatta. Innan du sätter igång är det viktigt att först kolla av med markägare, fastighetsägare och dina grannar. Du kan även odla på balkongen!

Tänk på detta innan du kommer igång

Kontakta alltid markägaren. Marken i staden kan vara förorenad. Det gäller till exempel där det legat gamla industrier och områden med tung trafik. Vid osäkerheter kontakta miljöförvaltningen, www.malmo.se/miljö.
När du använder odlingslådor använd giftfria material och virke med naturlig motståndskraft, exempelvis ek. Gamla järnvägssliprar ska aldrig användas eftersom de innehåller giftet kreosot. Tänk på att uppsamlat regnvatten från tak och rännor kan innehålla förhöjda halter zink och koppar.

Odlingslotter och trädgårdskolonier

Det är fastighetskontoret som har hand om Malmö stads odlingslotter och trädgårdskolonier. Det första koloniområdet uppfördes i Pildammsparken 1895, för att hjälpa malmöborna till självförsörjning. Då som nu uppskattar vi att ha närhet till odlingslotterna. De senaste åren har också intresset för att odla eget ökat.

För närvarande finns ungefär 1600 odlingslotter och 2500 trädgårdskolonier i Malmö stads regi. En odlingslott är en bit mark på mellan 40 – 300 m² som ger plats för odling och/eller att skapa en egen trädgård. De lotter som kallas trädgårdskolonier har också en egen liten stuga på lotten.

Idag är det kö till lotterna på samtliga odlingslottsområden. För att hyra en odlingslott måste du först ställa dig i kön. Kostnaden för att hyra är i huvudsak beroende av storlek på odlingslotten. En odlingslott på 100 m² kostar mellan 450 och 650 kronor per år.
Det ökade trycket för att få odlingslott har lett till planer på fler odlingslottsområden. Bakgrundsmönstret på dessa skärmar du nu läser utgör ett förslag på hur framtida odlingsområden kan komma att se ut.

Du kan ställa dig i kö för en odlingslott på Malmös hemsida:

www.malmo.se/odlingslotter
http://fkodlingslotter.malmo.se