Stadsodling

Odla i Malmö

Fotograf Johann SellesI Malmö finns någonting för alla. Oavsett om du vill odla på en lott, en koloni eller i en pallkrage på innegården.

Stadsodling är en del av Malmös hållbarhetsarbete. Odlingar är bra eftersom stadsmiljön blir friskare och vi ser ett ökat växt- och djurliv. Grödan tar också upp koldioxid som motverkar den globala uppvärmningen. 

Det är fastighets- och gatukontoret som har hand om Malmö stads odlingslotter och trädgårdskolonier. Det första koloniområdet uppfördes i Pildammsparken 1895, för att hjälpa malmöborna till självförsörjning.

För närvarande finns ungefär 1900 odlingslotter och 2500 trädgårdskolonier i Malmö stads regi. En odlingslott är en bit mark på mellan 40 – 300 m² som ger plats för odling och/eller att skapa en egen trädgård. De lotter som kallas trädgårdskolonier har också en egen liten stuga på lotten.

IdaFotograf Johann Sellesg är det kö till lotterna på samtliga odlingslottsområden. För att hyra en odlingslott måste du först ställa dig i kön. Kostnaden för att hyra är i huvudsak beroende av storlek på odlingslotten. En odlingslott på 100 m² kostar mellan 450 och 850 kronor per år.  För mer information besök Malmö stads hemsida: www.malmo.se/odlingslotter

Om du är intresserad av att skaffa en kolonistuga bevakar du annonseringen i tidningarna. Det kan också finnas uppgifter om lediga stugor på koloniföreningarnas anslagstavlor.

För Trädgårdskolonier gäller att varje område har en koloniförening där varje kolonist är medlem. Arrendeavtal tecknas med föreningen som i sin tur arrenderar marken utav kommunen. När det är dags att överlåta arrendet tar ni kontakt med koloniföreningen.

De flesta områden finns på kommunens mark, ett fåtal är belägna på privat mark. Fastighetskontoret är inte engagerat i koloniområdena på privat mark.