Den digitala plattformen

Plattformen ska fylla både en social och en logistik funktion. Här kan man matcha utbud och efterfrågan på kunskap, produkter och tjänster. Tanken är att plattformen blir en community online för de som involveras direkt i projektet, men att samtidigt byggs för att fungera för nätverket av aktörer i Malmö med omnejd. Plattformen är även tänkt att ge en långsiktighet till arbetet där kontakter och samarbeten finns kvar.
Plattformen ska bli ett nav för hållbar odling i Malmö och vara en samlande hemsida för alla stadsodlare i Malmö stad!