Grönsakslandet och Leader

Grönsakslandet Malmö

Grönsakslandet Malmö vill utveckla hållbar odling i Malmö – mer mat ska odlas i Malmö! Projektet är 2-årigt med start från augusti 2012 och har stöd från Leader Söderslätt. Initiativtagare är Glokala Folkhögskolan, Studiefrämjandet Malmö och Miljöförvaltningen – Malmö stad.

I de yttre delarna av Malmö finns delar av Sveriges bästa jordbruksmark. Syftet med projektet är att underlätta för individer och företag att utveckla verksamheter med fokus på hållbar odling. Det finns nätverk och aktörer inom hållbar odling i både stad och på landsbygd och intresset för samverkan är stort. Grönsakslandet Malmö vill stärka och utveckla dessa nätverk, och på så sätt bidra till ökad sysselsättning och hållbar utveckling av stad och landsbygd. Detta planeras ske genom att bland annat lyfta fram möjligheter att använda mark i Malmös utkanter på nya sätt, genom en digital plattform där aktörer kan mötas, och genom kunskapande workshops kring viktiga teman. Vi planerar också att skapa möjligheter för praktikplatser, mentorsprogram och studiebesök.

Leader

Leader är ett EU initiativ och en del av Sveriges Landsbygdsprogram. Målet är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling på landsbygden. Leader är en fransk förkortning av Liaisons Entre Actions de Développment l´Économie Rurale som står för ”samverkande åtgärdar för utveckling av landsbygden”.

Leader är en metod där människor och aktörer från olika delar av samhället samarbetar för att utveckla sin hembygd. Lokalt engagemang och innovativa idéer får möjlighet att utvecklas för att skapa en levande och attraktiv landsbygd.

Skåne är indelat i åtta Leaderområden. Varje område har tagit fram en utvecklingsstrategi som bygger på de lokala förutsättningarna och behoven. Utvecklingsstrategin styr vilka idéer som kan få projektstöd.

Leader Söderslätt inkluderar fem kommuner: Malmö – utanför ringvägen, Vellinge, Trelleborg – inte staden, Skurup, och Svedala.

Hem