Bloggat av: Stadsodlingsnätverket

Stadsodlingsnätverket den 6 december 2018

Stadsodlingsnätverket 2018.12.06

Den 6 december samlades Stadsodlingsnätverket för sin enda nätverksträff under hösten. Det betyder inte att vi inte setts på länge – många av oss har setts mer än nånsin nästan under hösten. Vinnova-projektet Malmö Växer som drivs av kommunen har stöttat stadsodlingmalmö med workshops i IOP (Idéburet offentligt partnerskap) och ”paraplyföreningsskapande”, så att en arbetsgrupp inom nätverket ska kunna mejsla fram en paraplyförening för Malmös stadsodlare. Malmö Växer har också arrangerat studieresor till Bristol och Stockholm för både tjänstemän och stadsodlare – så att vi tillsammans fick möjligheten att inspireras framåt. Förutom att prata om allt som hänt och som är på gång fick vi besök av Lunds odlingssamordnare Janine Österman:

JANINE ÖSTERMAN – Odlingssamordnare i Lunds kommun

Janine har fått den första tjänsten nånsin som odlingssamordnare i Lund. Hon sitter på tekniska förvaltningen – vilket motsvarar Fastighets- och Gatukontoret i Malmö. 

Hur gick det till? Under 2014-2015 bubblade det inom Lunds stadsodlingsvärld: Odla i Lund fanns uppe på Brunnshög, Hållbara städer fick medel, olika gröna integrationsprojekt drog igång och så vidare. Janine gjorde en utredning om odling i Lund och politikerna beslutade sig för att främja det gröna genom att inrätta en odlingssamordningstjänst 2016.

2018 har det börjat sätta sig hur hon ska jobba. Framförallt med föreningarna – till exempel hur man ska tillåta parkodling, hur gör man då? Utformning av nya odlingsområden – integrera dem mer i park, vart ska vattenposterna stå? Få grupperna att mötas. Grönprogram, planer, hur ska odling komma in i stadsomvandlingen, bevakar processer, sitter med som en resurs. 

Janine jobbar också som samordnare för odlingslottsverksamheten i Lund och hjälper till med odlingskurser, som växthuskurs och frilandskurs – många behöver hjälp att starta igång. Anlitar lärare från Holma Folkhögskola för att hålla i kurserna. Jobbar med matlagningskurser också  – hur man tillagar det man odlar.

Förutom samarbetet med föreningarna har Lund öppnat upp för odling på allmän mark. Bland annat skogsträdgårdsodling med Sliparebackens skogsträdgård. Detta var ett av första projekten som Janine jobbade med. I skogsträdgården (som ligger i Barnens skog) arbetar kommunen just nu med att anlägga strukturer, sittplatser etc – eftersom skogsträdgården och de som ideellt sköter den fungerar så bra är nu staden beredd att satsa på att göra det till en viktig plats i parken.

Ett annat projekt som Janine jobbar med är Råbylund. Det startade genom att en grupp skickade in ett medborgarförslag om ett nytt odlingsområde på det nyanlagda området Råbylund. Janine gjorde underlag till tekniska nämnden, som biföll. Nu ska det bildas en förening som ska kunna driva odlingen. Ett krav är nämligen att allt ska va gemensamt i park – det får inte finnas privata odlingslotter, som det ser ut nu. Men processen går mot tillåtande nu när odlingsområdena blir större och svårare att sköta som förening endast.

Janine håller också i dialog när nya områden ska öppnas upp till exempel. Det strategiska arbetet är viktigt men ofta kommer det aktuella jobbet med föreningar till exempel före. Men viktigt att det kommer med i grönprogrammen! Odling borde till exempel vara med i hållbarhetsstrategin. Just strategi är viktigt att ta i kommunstyrelsen, tycker Janine, så att den blir hållbar och man kan luta sig mot den över längre tid.

Några av frågorna som kom till Janine:

Ger ni ekonomiska stöd till föreningarna? inte som klump, men föreningarna får gärna komma med idéer som de vill genomföra, som till exempel jubileum. Ofta handlar det inte om pengar, utan ofta att de planterar tex. Var kommer Kultur-och fritids förvaltningen in till exempel, frågar sig Janine. Borde inte de bidra?

Samarbetar du med fastighetsägare? Saknar tid att nå ut till fastighetsägare. Får mota bort olika frågor för att det inte finns tid. En annan sak som inte hinns med till exempel är odling på tak. 

Finns det stadsodlingsnätverk i Lund? Nej tyvärr! Samverkansgrupp inom förvaltningarna är något de jobbar på att bilda. Nu vill kultur-och fritid till exempel anlägga odlingar. 

Hur mycket pengar finns till stadsodling i Lund? Stadsodling har 500.000 förutom Janines lön. Sen hittar hon pengar inom andra ramar.

Efter Janine och lite fika var det dags att berätta om studiebesöken som ägt rum under hösten:

Studieresa till BRISTOL

Genom Malmö Växer åkte tjänstemän och representanter från Hemmaodlat, Växtvärket, Odlingsnätverket Seved, Odla i Stan och Organic without Boarders till Bristol. Ställde oss frågor såsom “Hur är relationen mellan staden och stadsodlare?” Det var två fulla dagar i oktober. Full rapport kommer läggas upp på sidan senare, här kommer lite reflektioner:

Windmill Farm

Windmill Farm är en City Farm (vad är det på svenska? Stadsjordbruk?) med gemensamma odlingar och odlingslotter, förskoleverksamhet, café, butik, djur, lekplats, aktivitetscenter… med mera. Deras största inkomstkälla är deras förskola. Deras andra största inkomstkälla är deras café. När vi åt lunch på caféet var det välbesökt, det kändes blomstrande, och som att det var familjer med barn som kom dit och åt. Verksamhetsledaren berättade att två av verksamhetens fyra “ben” handlade om community och community development.

St Werburghs City Farm

St Werburghs City Farm är ett stort, vackert ställe med 5 hektar odlingslotter (många av dem längs med en brant ås), djur, café, bar, lekplats, utekök, scen, utbildningshus, 11 heltidstjänster fördelade på deltidstjänster och 55 000 besökare per år. Verksamheten har växt fram som City Farm med inspiration från just Windmill Farm. 

Golden Hill Community Garden 

En “allotment” som tydligen funnits i över hundra år har berikats med eldsjälar som byggt halmhus och driver förskola och fritidsverksamhet och social odling.

Bedminster Station

Det var åtta(?) individer som börjat guerillaodla en slänt mittemot ingången till en station för 20(?) år sedan och fortfarande höll igång.

Studieresa till STOCKHOLM

BeeUrban beeurban.seBeeurban på facebook

Josefine tog emot oss på taket på ett hus på Karlavägen. Här har Beeurban byggt upp ett paradis som de kallar för Evolution Lab, en testbed. Här finns ett par bäddar där Beeurban bedriver forskning bla. inom bevattningsystem och vattenförbrukning. De försöker också ta fram olika jordtyper som kan användas inom takodling. Här finns också ett “uteklassrum” för skolor och förskolor som är på besök, en liten inomhusodling som också är en typ av lab. Och här finns också en möteslokal/mysigt uterum som går att hyra för olika event.

De har valt att starta en förening och ett aktiebolag.

Beeurban har tre ben: 

 • Låta företag sponsra bikupor (75000kr/året, kontrakt skrivs på två år) som en del av sitt miljö-och hållbarhetsarbete samt personalvård, personalen får ta del av en kort introduktion om biodling samt får en liten burk av nyslungad honung.
 • Olika workshops och utbildningar. Hyr ut sitt uterum.
 • Erbjuda byggherrar, företag som ska etablera sig i stadsmiljö olika tjänster som värnar om olika biotoper i området som ska bebyggas.

Bellevue Farm BellevueFarm på Facebook

Föreningen vill odla på allmän platsmark och erbjuda odling åt alla. En tjänsteperson från Stadsdelen var med på träffen och hen berättade att det inte finns en gemensam policy kring stadsodling för Stockholm. Varje stadsdel tar beslut kring frågor om stadsodling i just den stadsdelen. Bellevue farm har kunnat söka pengar från olika “kassor” från stadsdelen i omgångar. Ett exempel är när föreningen frågar om att kunna hämta vatten på plats och att stadsdelen just då råkar ha pengar över och att det då går att ordna. Det finns alltså ingen gemensam policy eller budget för stadsodling. Föreningen har skaffat ett kontrakt  på marken och fortsätter att söka olika medel från staden för att kunna hålla odlingen och föreningen vid liv. Det finns inget nätverk av stadsodlar, föreningar och tjänstepersoner från staden i Stockholm. Vi tipsade föreningen om vårt Stadsodlingsnätverk i Malmö och att vi tycker att det fungerar bra men att vi måste alla ta ansvar för möten och processen. 

Boodla boodla på facebookSubtopia

Agnes och Enrico från Boodla tar emot oss i den Gula villan i Fittja. Startade som aktiebolag men har också valt att starta upp en ideell förening. Föreningen används nu för att utveckla och testa olika idéer och söka projektpengar. När idén eller projektet efterfrågas erbjuds en tjänst som aktiebolaget tar betalt för. Aktiebolaget säljer en tjänst att hitta, utbilda och anställa kvartersodlare år fastighetsbolag. Föreningen drev ett arvsfondsprojekt som efter avslut blev en tjänst som Aktiebolaget säljer till tex Botkyrka kommun. Boodla ska nu utbilda unga sommarjobbare i Demokratiodling. Föreningen arrangerar också en sommarlovsaktivitet för barn och unga. De får prova på att vara arkitekter och snickare. Under en vecka under sommaren bjuds en arkitekt och en snickare in och samarbetar med barnen.

Rågsved Folketshus och Parker 

Nya Rågsved Folkatshus och Parker

Nya Rågsved folketshus och parker på Facebook

Leif tar emot oss i Nya Rågsved Folketshus och parker. Han berättade om många olika projekt och satsningar i området. Han nämndeCo-grow som matchar odlare med villaträdgårdar. Folkets hus har öppnat en secondhand-affär Andra Varvet som drar in ca 40000kr om dagen. Denna verksamhet är stor och finansierar även annan verksamhet som Folkets hus driver. De medverkar även i ett Vinnova-projekt Cultivating City Bazaars. Landskrona och Helsingborg är med i detta projekt.

—-

Efter berättelserna från Bristol och Stockholm var det dags att bestämma ny nätverksträff och påminna om andra händelser:

BOKA IN:

 • Slutevent för Malmö Växer den 27 februari på Storm. Kl 8 till 12. 
 • Paraplyförening arbetsgrupp ses den 9 januari kl 9 på Underverket.
 • Nästa nätverksträff den 7 februari kl 15 hos Odlingsnätverket Seved
 • Att ta vidare: Kan vi inte ha studiebesök på studentodlingen i vår? 

Närvarande:

Niclas Lundius Mörck Hemmaodlat
Malin Nilsson Odlingsnätverket Seved
Helen Nilsson Miljöförvaltningen, Malmö Växer
Lina Hirsch FGK (Fastighet- och Gatukontoret)
Jennie Sjölin MAU, Student Gardening Malmö
Anna-Karin Brunberg MAU, Student Gardening Malmö
Johanna Vikell MAU, Student Gardening Malmö
Cianeza Gata Sliparebackens skogsträdgård
Madeleine Liljekvist Skanska
Cyrille Gaubert Stadsbruk
Frida Olofsson Exploateringsingenjör, FGK
Conny Björk Odling i Beijers park
Johan Persson Odling i Beijers park
Marie Björk Odling i Beijers park
Sara Stiber Växtvärket
Johanna Brun Växtvärket
Erika Bernalt Växtvärket
Nils Philips CPE
Fredrik Björk Malmö Högskola
Anna Litsmark SLU
Petra Bengtsson FGK, Stadsodlingssamordnare Malmö
Janine Österman Lunds stad, Odlingssamordnare
Helena Häger Lindängelunds skogsträdgård
Göran Larsson Odla i Stan
Annette Larsson Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö Växer
Petra Elmquist FGK, Malmö Växer

Stadsodlingsmalmö sen sist :)

Under vintervilan har vi inte varit de bästa på att föra mötesanteckningar eller berätta här vad vi haft för oss. Men trots vinter har vi faktiskt haft en del för oss! Den 1 februari bjöd Malmö Växer in Nils Philips från Centrum för Publikt Entreprenörskap för att göra en workshop med oss i nätverket kring IOP. De senaste åren har Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) lanserats som ett sätt att samverka mellan civilsamhället och det offentliga inom flera olika områden – sjukvård, integration och sociala frågor. Nils berättade om IOP, varför det börjat användas och vad ett sådant partnerskap innebär. Kan vi applicera IOP som en samverkansmodell för stadsodling i Malmö? Vilka förutsättningar krävs i så fall? Nils berättade om olika relevanta exempel innan det var dags för oss själva att tillsammans i grupper skissa på avtal. Det är en fråga att följa den med IOP. Just nu ska den för första gången prövas i domstol, vilket kommer vara prejudicerande och viktigt för dess framtid. Att testa att skriva ett IOP-avtal kändes enklare än förväntat, samtidigt som vi insåg att själva avtalet inte kommer vara problemet. Att ha en budget i kommunen avsatt till stadsodling kommer vara det… Den 14 februari, mitt på Alla hjärtans dag, var det så dags för stadsodlingsnätverksmöte igen. Denna gången samlades vi på Augustenborg. Augustenborgs odlargrupp visade runt bland sina odlingar. De började sin odling på torget men har nu även en kvartersodling där de odlar både i marken och upphöjt i pallkragar. Efter rundan gick vi precis runt hörnet, in till Hemmaodlat som har lokaler på torget, och fick fråga ut Niclas på Hemmaodlat om hydroponics och aquaponics. Efter det var det kaffe i odlargruppens lokaler. Nästa möte ska Gatukontoret hålla i. Det är satt  till den 11 april kl 13-15 i odlingsträdgården i Folkets Park. Ses där! :)

Anteckningar från Stadsodlingsnätverkets möte 26 september 2017

Intro- uppdatera vad stadsodlingsnätverket Malmö är – stadgar och manifest finns för den som är intressed av nätverkets historia, varför vi finns och vad vi vill göra.

 

Närvarande

Josefine, Petra och Petra, Gatukontoret

Helen Nilsson, Miljöförvaltningen / det vinnovafinansierade projektet “Malmö Växer”

Malin och Göran, Odlingsnätverket och Odla i Stan

Kerstin, student Malmö Uni, research project för Malmö Växer

Anette Larsson, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kaspars, student på Holma Fhsk

Cyrille Gaubert, Stadsbruk

Gunilla Andersson, Miljöförvaltningen. Jobbar just nu en förstudie för livsmedlesmatris för Malmö (LIDE) – hör av er till Gunilla om ni vill veta mer.

Jimmy Lindsjö, Naturskyddsföreningen

Karin Nisses, Plantparken i Västra hamnen

Karin Morell, MKB Holma Växthus

Elina, ska starta Beijers parks odlingsgrupp

Nils Philips, Centrum för Publik Entreprenörskap

Cilla och Monika, Landet Oss

Andrea, Sara och Johanna, Växtvärket

 

Landet Oss presenterar REKO-ringen

Landet Oss är ett företag som odlar grönsaker och blommor på 1200 kvm i Västa Skrävlinge.

Har skapat Reko-ring – en kanal för att nå ut till privatpersoner (tillsammans med andra stadsbrukare).

Reko-ring är et koncept från Finland (REKO-ring presentation pdf).

 

Nils Philips om kreativa lösningar för hållbar finansiering

Nils från Centrum för Publikt Entreprenörsskap, Social Innovation Skåne (Powerpoint av presentationen här)

Privat jobbar han med Röstånga Tilsammans, Röstånga Utvecklings AB o Gräsrotsakademin (info@ruab.org). Bildade ett bostadsintegrerande aktibeolag – en affärsmodell baserad på delaktighet (SVB-bolag) i princip ett ideellt aktiebolag.

 

Skördning av Nils Philips presentation

 • Malmö Växer kan tänka sig att finansiera coaching sessions för föreningar med CPE
 • Finns intresse för en workshop med flera olika föreningar? Ja! Vi skickar ut på listan om tex. workshop på Underverket eller i Röstånga
 • Nils och Hellen håller kontakt, förslag onsdag den 8 nov runt kl 12.00

 

Nästa möte

29/11 13-15 på Botildenborg, Stadsbruk arrangerar

 

Minnesanteckningar – Stadsodlingsnätverket 4 maj 2017

Abboten, Rådmansgatan 9

På plats:
Bodil (Odla i parken), Gustav (Arrangemangsenheten), August (Glokala folkhögskolan), Jerker (Studiefrämjandet), Sara (Växtvärket), Johanna (Växtvärket), Helen (Miljöförvaltningen), Nora (praktik Växtvärket), Sadiye (utvecklingssamordnare Mötesplats Returen), Lina (aktivitetsledare natur/odling PTSD-avdelning), Karin (pedagogenheten Malmö museer), Monika (Växtverket, Landet Oss, Ängavallen), Cecilia (Landet Oss), Gunilla (Odla i stan), Gunilla (Miljöförvaltningen), Josefin (Gatukontoret), Petra (Gatukontoret)

Inspiration – samarbetet inom skate i Malmö

Gustav Edén var inbjuden gäst och gav en inspirerande bild av hur samarbetet inom skate har utvecklats:

Malmö idag en världsdestination inom skate, något som har vuxit fram under de senaste 20 åren.
Bryggeriet etablerades som plats och förening av drivande skejtare. Det blev en naturlig destination för europeiska tävlingar – vilket skapade ett lärande inom Bryggeriet kring att arrangera tävlingar.
Inom Bryggeriet har sedan olika verksamhetsgrenar utvecklats, dels för olika målgrupper, dels för aktiviteter, dels företag inom skateparksbygge. Gymnasium startades mitten av 2000-talet direkt kopplat till inomhus-skateparken. I mitten av 2000-talet gick staden också in i samarbete om Stapelbäddsparken, och samarbete om arrangemang utvecklades vidare i nästa steg.

Idag sker samarbete på flera sätt med kommunen:

– Skate Malmö – samverkan för att utveckla Malmö som skatedestination.
– Gatukontoret – Arrangemangsenheten. Samarbetsavtal för att arrangera tävlingar.
– Fritidsförvaltningen – söker stöd för utrustning för att möjliggöra för unga att delta.
– Bryggeriet har också ett underhållsavtal för skateparkerna.
Det unika är att det starka samarbetet har byggts upp utifrån brukarkompetensen.

Finns det delar att lära av när vi tittar på organiseringen inom stadsodling?
Kan vi skapa en gemensam struktur som både kan kanalisera engagemang & uppdrag, och samtidigt blir en tydlig part för kommunen? Olika delar för samverkan som nämns:
– Arrangemang
– Skolor/utbildningar
– Verksamheter mot olika målgrupper
– Samlande kommunikation

Bordet runt – rapporter och uppdateringar

Landet Oss, Monika och Cecilia:
En initiativtagarna till REKO-ring. Inspiration från Finland – ett sätt att koppla ihop små producenter direkt med konsumenter. Finns 20 REKO-ringar runtom i Sverige. Tillsammans med andra stadsodlare har initiativet satts igång i Malmö.
Det finns en facebook-grupp där alla intresserade kan gå med. Producenter lägger upp produkter för försäljning, konsumenter svarar. Ett utlämningstillfälle per vecka gör att det är enkelt att hämta upp sina varor. Betalning sker i förväg. Startar igång i maj, första utlämningen 18 maj förmodligen vid Kommendanthuset.
11 maj hålls en informationskväll på Garaget med gäst från Västra Götaland.
Fler lokala producenter välkomna att ansluta.
Två Stadens skafferi planeras i år – ett i augusti och ett i september.

Växtvärket, Sara:
Startade som liten förening 2014. Förra året påbörjades förberedelserna för ett större Arvsfondsprojekt och parallellt etablerades samarbete om odling i Folkets park. Arvsfondsprojektet beviljades och startade i februari: Gullängsparken – bygglek skapas och skogsträdgård. Samarbeten ska utvecklas med förskolor, skolor, fritids, nyanlända.
Parallellt är Växtverket aktiva i odling i andra delar i staden med pedagogisk inriktning.
Ett ramavtal för pedagogisk verksamhet med odling är på gång.

Malmö växer, Helen:
Våren har ägnats åt planering och förberedelser. Involvering från högskolan i att göra omvärldsanalys, är på gång. En enkät kommer skickas ut till olika föreningar som en grund för fortsatta prioriteringar. Studiebesök planeras till olika platser i Sverige.
Syftet är att utveckla bra långsiktiga relationer mellan kommunen och föreningar/aktörer.

Returen, Sadiye:
Finns intresse av att sätta igång odling kopplat till caféet, och kvinnogruppen kopplat till mötesplatsen är intresserad. De önskar odling som får vara skyddad. Att skapa odling utgår ifrån de människor som involverar sig och de behov som uttrycks.
Verksamheten på Returen är tänkt att inspirera till liknande mötesplatser på andra håll i staden.

Lina:
PTSD-centrum är påväg att förändras till något annat, lokaler uppsagda. Men vill gärna fortsätta odla på Lindängen, en viktig verksamhet.

Terrasserna, Josefin:
PTSD-center är där. Potatisodling med skolbarn pågår hela sommaren. Några lokala förskolor har egna ytor. En del är mark som tillgängliggörs till hyresgäster för Trianon och Stena. Aktiv ungdom har en egen terrass, är på väg att skapa en skogsträdgård. Hur den långsiktiga utvecklingen ska se ut är en pågående process.

// En fråga som lyfts är potentialen i Drömmarnas hus skogsträdgård. Petra tar kontakt med Drömmarnas hus. //

Karin: Vilken roll ska Malmö museer ha? Trädgården vid Kommendanthuset ska finnas kvar, men minska.

Petra: Behovet av samlad kommunikation – hur funkar det med stadsodling? Dels etableras nu malmo.se/stadsodling. Petra är igång med tre kommunikatörer för att få tydlig information där. Efter sommaren är tanken att en bra sida ska vara uppe.
Ett nytt skötselavtal har tagits fram för föreningar – kopplat till allmänna bestämmelser för odling på allmän platsmark.

Odla i parken, Bodil:
Fd Arken. Odling för besökare, Växtverket och Organic without borders med skolklasser. Far i hatten odlar även för eget bruk. En ideell grupp grannar odlar också tillsammans i pallkragar. Alla är välkomna att plocka. Ett utekök är på gång. Äldreboendeodling ska starta.

Odla i stan, Gunilla:
Social kvartersnära odling i Herrgården. Dels stora rabatter som sköts tillsammans med boende, dels odlingslådor som boende odlar i.

Stadsodlingmalmo.se, August & Sara:
Renovering av stadsodlingmalmo.se är på gång, planering har skett senaste tiden. Välkomna att bidra med nyheter eller annat innehåll, och tips till kalendariet. Facebook-sidan har ett bra flöde med nyheter, fler redaktörer har lagts till på facebook-sidan så att aktiva inom stadsodling själva kan lägga upp aktuella nyheter.

Studiefrämjandet, Jerker:
Lyfter fram möjligheterna att samarbeta om arrangemang och studiecirklar.
Jerker och August berättar om Framtidsfestivalen – hållbarhetsfestival som planeras 16-22 september. En förfest hålls 13 maj på Far i hatten, alla välkomna. Festivalen i september bygger till stor del på självorganiserade programpunkter. Utgångspunkten är de globala hållbarhetsmålen, och vilken framtid vi vill se i Malmö. Det går att använda lokaler som festivalen ställer i ordning, eller använda en egen lokal/plats för arrangemang. Läs mer och gör intresseanmälan för programpunkter på http://framtidsfestivalen.se/

Nästa möte – save the date:

26 september kl 13 – 15. Plats: Underverket, Hasselgatan 8 i Sofielund.

Minnesanteckningar från Stadsodlingsnätverkets stormöte den 26 april på Studiefrämjandet

 

2016.04.26

Närvarande: Sara Stiber (Växtvärket), Jimmy Lindsjö (Naturskyddsföreningen), Jerker Argullander (Studiefrämjandet), Charlotte Hansson (Växtvärket och Naturskyddsföreningen), Lena Rydälv (Solbackens stadsodling på John Eriksson väg)


Runda
Lena Rydälv berättar om hennes nya stadsodling som hon och hennes granne startat. Facebooksida finns (https://www.facebook.com/Solbackensstadsodling). Vi tipsar henne om att berätta om sin odling via stadsodlingsnätverkets sida.

Jerker berättar lite om Studiefrämjandet och Tusen Trädgårdar som händer den 3 juli.

Jimmy berättar om Naturskyddsföreningen som nationellt har Jordbruk som ett av sina fokus, och lokalt i Malmö fokuserar de bl.a. på Urban vegetation och verkar där för ökad stadsodling (och kännedom om). Driver bland annat en facebookgrupp för stadsodling som står lite i stå för tillfället.

Charlotte är både med i Naturskyddsföreningen och i Växtvärket. Berättar även om “Natursnokarna” – som är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans, och som startar med ett första möte 27 april. Hur omfattande det blir beror lite på hur många som vill vara ledare. Berättar om Växtvärket som odlar med barn i bland annat slottsträdgården, som deltar på Malmö Garden Show med Barnens Balkong och med Kojlandet och även kommer arrangera bygglek i Folkets Park i sommar.

Arbetsgrupper

Grupperna är lite diffusa just nu och inte så mycket finns att rapportera specifikt vad vi på mötet vet. Det vi har uppdateringar om gäller mest vårt stundande gemensamma tält på …

Malmö Garden Show: Foldern med information om Stadsodlingsnätverket har kommit från tryckeriet. Vepan är på G. 200 tygflaggor är klippta men ännu inte monterade. Det blir ingen gemensam folder från Malmö stad…just nu… men kommer senare… alla förvaltningar som har egen info kan ta med material… MKB har fixat fröer och en stor karta över Malmö…de kan dock inte stå i tältet.. Vi påminner om att alla ska meddela Helen Nilsson (miljöförvaltningen) om när de kan stå i tältet – se även mailutskicket från henne.

Plattformsgruppen har varit på möte med Gatukontoret för att prata om hur plattformen kan stöttas. Vi pratade om att kommunikatörer på Gatukontoret kan skicka texter och bilder till oss i plattformsgruppen som vi kan publicera på vår blogg. Vi ska också skicka en text till möte med Tekniska nämnden med förslag om att stötta plattformen ekonomisk i budgeten 2017. I texten kommer vi föreslå ett scenario om en 10% tjänst för underhåll av innehåll samt ett scenario om en 30% tjänst för utveckling och underhåll av plattformen.

Mötet på Gnistan

Safija har svårt att själv ta emot men vill gärna att vi kommer och besöker. Vi avvaktar. Kanske ett möte i höst kan hållas där?

Övrigt

 1. Kan vi samla mer på driven? Jimmys förslag är att alla som är medlemmar nätverket ska enkelt kunna hitta våra dokument.
 2. Vi berättar om nätverkets vision och rutiner för Lena och Charlotte som inte varit på våra möten innan.

Nästa möte

Växtvärket, som håller till i Underverket i korsningen Hasselgatan/Bokgatan, bjuder in den 8 juni kl 13-15.

Stadsodling stormöte 7 mars 2016

Minnesanteckningar från senaste Stadsodlings stormöte måndag 7 mars, på Odlingsnätverket Seved.

Runda

Maria Kim Persson – Odlingskoordinator på Odlingsnätverket Seved. Berättar om ONVs bakgrund och uppdaterar om samarbeten och nytt för i år. Öppen Grönskola

Lina Ahlerup – Odlingsutbildning på Hvilan praktik hos ONV 4 veckor i vår.

Charlotte Nycander – Happy onion

Lina Martinsson Von Friesen – PTSD centrum innan trädgårdsmästare

Jerker Allgulander – Studiefrämjandet, stadsodling och koloniträdgårdsförbundet. Involverad i 1000 trädgårdar som händer den 3 juli, som söker fler besöksmål.

Göran Larsson – OiS mest ute på Rosengård och jobbar med boendenära odling där och kassör på ONV.

Jimmy Lindsjö – Privat intresse och representant för Naturskyddsföreningen. Har bildat en stadsodlings grupp inom föreningen där Charlotte Hansson är ansvarig, men hinner tyvärr inte gå på våra möten utan Jimmy representerar. Gruppen ska sprida kunskap och involvera fler i stadsodling.

Lina Hirsh – Koordinator åt GK på terasserna. Concret farming med utomhuspedagogiska aktiviteter på Terasserna. Holma – aktiv i växthusen. Ingen ny projektledare på Lindängenlund efter John Lepic och ansvaret är flyttat till omr ”besöksanläggningar”.

Olivia – Sociolog i botten, skriver uppsats om stadsodling. Studerar Tillämpad klimatstrategi. Försöker få en överblick om nätverken just nu. Malmö stad i förhållande till medborgare.

Johanna Hagen – kom senare. Trädgårdsmästare och har varit på CSA gårdar.

Arbetsgrupper

Påverkansgruppen har skickat ut manifest.

Gemensamma arbetsmöten med samordningsgruppen än så länge då det inte är så många aktiva.

Ingen ny finansiering känd för hemsidan.

Ska vi göra en gemensam insats för att hitta finansiering till jobbet kring hemsidan. En person som kan göra gratis förslag om ny logga för Stadsodling Malmö. Ex. till flaggor, pins, flyers osv. Petra har sagt att hon kan avlägga lite i sin budget.

Artiklar

Hitta minsta gemensamma nämnare. Artikelserie – skriva artiklar från olika håll med olika behållningar som vi har, markfrågan, finansiering osv.

Stadsbruk arbetar på att få till en artikel – Happy Onion var med i Sydsvenskan nyss.

Odlingsnätverket Seved ska återuppta och aktivera de artikelplaner som finns.

Malmö Garden Show

27 maj. Vi har som nätverk ett eget tält där stadsodlingsnätverket hjälps åt att informera och sprida info om stadsodling och hur och var en kan bli aktiv.

Dekor och Material: mkt fr Malmö stad, eget infomaterial från alla föreningar som vill vara med.

Planeringsmöte – 10/3 Kl. 11-12 på Stadshuset.

Petra och Jessica ansvariga från Malmö kommun.

Nästa stormöte

Vecka 17. Stormöte innan Malmö Garden Show. Studiefrämjandet återkommer med vilka tider som är möjliga för lokaler och Naturskyddsföreningen är värdar.

Ev. möte på Gnistan

Maria kollar med Emma om vad Safija ville kring träffen.

Övriga frågor

 • Matsuveränitet: Tillgången på mat är en grundläggande mänsklig rättighet. Handlar om makten över sin egen mat och rätten till sin egen mat. Matproduktion och konsumtion av säker mat, globalt, nationellt och lokalt. CSA, andelsjordbruk – Vilka hinder finns? Samordning? Hur lyfter vi bönderna? Påverkansarbete.

Mötet avslutas

Arbetsgruppmöte minnesanteckningar 14 dec 2015

Deltagare:

Jimmy L, Lina H, Linnea W, Emma I, Helen N

Runt bordet

Jimmy – påverkangrupp – har sin marketing text

Lina – odlingsgrupp och påverkangrupp – mycket verkar som blir anställning via GK på Lindängen, odlingsperson ut på Holma/krocksbäck

Emma – håller inte på med Stadsodling, men är med i plattformen. Kommer att vara med på möten, inte ansvarig för en grupp längre. Plattformen – jobba när vi kan! Behöver pengar för att det ska utveckla.

Helen – Samordningsgrupp (kontaktperson), håller mest på med stadsbruk projektet

Linnea – Maria skulle vara med, jobbar mycket tillsammans, Maria och Julia – samarbete med BID, skolorna. Svårt med pengar. KS bara godkänd 2015. GK vill bara finansiera enskifteshagen. Odlingsnätverket ska skicka in en insändare angående odlingsnätverket. Linnea jobbar med OWB (museet, sär-gymnasieskolan – Nya Latin) och i Etiopien. Göran är med i Odla i stan – odla Rosengård.

Stor möte – de olika grupperna

Vi uppdaterade Linnea och varandra om de olika arbetsgrupperna som finns. Kontakt personerna ska finnas på plattformen.

På nästa stormöte ska vi ta upp visionen – Jimmy saknade ord eko och hållbarhet.

Vi behöver lyfta profilen av stadsodling i Malmö – känns som fokus för 2016

Förslag för våren: att nätverket på vårens arbetsgruppmöten lägger tid och kraft på att påverka genom debattartikel/lar och liknande. För att lyfta situationen för stadsodling i Malmö. Vi behöver fundera på vilka saker känns mest akut – från det gör en Malmö initiativ. Sedan alla som vill skriva på.

Linnea hoppas på en artikel i Sydsvenskan innan årsskiftet, och sedan en debatt artikel. Vill ha stöd från odlingsnätverket.

Förslag till ett event, t.ex. stänger av en gata.

Nästa arbetsgruppsmöte

Nästa möte av arbetsgrupperna är tisdag 26 januari kl 8-10 på miljöförvaltningen. Helen bjuder på kaffe och en macka!

rapport från Plattformsmöte

Den 4 november träffades arbetsgruppen Plattformen för att fortsätta jobba med Stadsodlingsnätverkets digitala plattform.

Närvarande var August Nilsson, Emma Ivarsson och Sara Stiber från Glokala folkhögskolan samt Helen Nilsson från Miljöförvaltningen.

Vi fick besök av Stefan Danielson – journalist som arbetar inom Studiefrämjandet.  Vi spånade på idéer kring hur Stefan kan hjälpa till i arbetet med plattformens texter och utveckling.

Utöver ett inspirerande samtal med Stefan fyllde vi på plattformens kalender med aktiviteter, uppdaterade tekniska detaljer och spånade kring plattformens framtid. Hur kan vi hitta finansiering för att arbetet med plattformen ska bli hållbart?

Vi ses nästa gång den 9 dec kl 10-12 på Sofielunds folkets hus. Välkommen!
Anmäl dig till emma.i@glokala.se.

plattformsmote

Rapport stormöte med Stadsodlingsnätverket

stormote5nov

Hej, här hittar du anteckningarna från Stadsodlingsnätverkets stormöte den 5 november:

Stadsodlingsnätverkets stormöte

Torsdag den 5 november kl. 18.00 – 20.00 Plats: Stadshuset, August palms plats 1

Deltagare:
Emma Ivarsson, Grönsakslandet, Glokala folkhögskolan
Göran Larsson, Odla i stan
Johanna Brun, Bärfis, Glokala folkhögskolan
John Lepic, gatukontoret, Malmö stad
Sten Göransson, gatukontoret, Malmö stad
Lina Ahlerup
Maria Kim Persson, Odlingsnätverket Seved
Julia Stepp, Odlingsnätverket Seved
Stefan Danielsson, Studiefrämjandet
Anna-Karin Engdahl, fastighetskontoret, Malmö stad
Lina Hirsch, Lindängelund
Sara Stiber, Bärfis, Glokala folkhögskolan
Jerker Allgulander, Studiefrämjandet
Niklas Hjelm, Hemmaodlat
Monika Bengtsson, Stadsbruk

Minnesanteckningar:

Introduktion
Emma presenterade kvällens program och höll en kort intro om nätverkets historia där hon konstaterade att nätverket hade sitt första möte för 5-6 år sedan och har sedan dess haft möten ca 2 gånger per termin. Sedan gick vi laget runt där alla deltagare presenterade sig.

Rapporter från arbetsgrupper

Samordning
Gruppen har haft två möten. Det man främst har ägnat sig åt är att utarbeta förslag till vision och rutiner för nätverket . Emma Ivarsson som är sammankallande vill lämna över ansvaret till någon annan i nätverket. Enligt Emma kan Helen Nilsson på miljöförvaltningen tänka sig att vara sammankallande om det inte finns någon annan i nätverket som anmäler sitt intresse.

Påverkan (politisk påverkan)
Gruppen har haft två möten men inget som hänt sen senaste stormötet.

Plattform
Hade senaste mötet igår 4/11. Plattformen som är en hemsida har döpts om från Grönsakslandet till Stadsodling Malmö. Helen på Miljöförvaltningen tillsammans med Emma, Sara och August (från Glokala) arbetar med hemsidan helt ideellt. Det är inte hållbart i längden. Gruppen håller igång hemsidan åtminstone till sommaren. Finner man inte medel tills dess är risken stor att hemsidan läggs ned. Bidra gärna med förslag kring finansiering! Och tänk gärna in plattformen i era projektansökningar. Kontakta plattformsgruppen för mer info.
Det föreslogs att man skapar en länk till fastighetskontorets information om odlingsmöjligheter.

Odlare
Inget att rapportera från odlargruppen.

Forskning
Staffan Schmidt, Malmö högskola håller i gruppen, inget att rapportera.

Verkstad
Mötet avslutades med ett grupparbete där vi diskuterade stadsodlingsnätverkets styrkor och svagheter genom en SWOT-analys och förslag på vad som kan göras för att stärka och utveckla nätverket.

Nedan följer en sammanställning av SWOT-analysen och förslag.

STYRKOR:
Mångfald, eldsjälar, gemensamt mål, ett nav, drivkraft, stor kompetens, öppen och flexibel form, självorganiserande, Ideella, privata och offentliga aktörer samverkar, nätverket lever kvar trots att det inte finns någon huvudman, befriad från hierarkier, känslan av att ha kollegor

SVAGHETER:
För få, svårt för nya att få grepp om nätverkets innehåll och struktur, Brist på tid och resurser, formen kan göra att kontinuiteten kan brista, Formen kan göra att det är svårt att samarbeta med kommunen, nätverk utan kontaktpersoner gör det svårt att samarbeta

MÖJLIGHETER:
Engagerar Malmöbor kring matförsörjning, stärker sociala nätverk, kunskapsutveckling, integrationsbefrämjande,
Definiera mål genom stadgar

HOT:
Tidsbrist hos deltagare, saknas tillhörighetskänsla?, folk ifrågasätter sin roll

Förslag:

 • Avlönad samordnare för plattformen
 • Utbilda
 • Skapa någon slags förening eller organisation
 • Skapa stadgar och mål
 • Bilda kontaktgrupp med möjlighet att påverka
 • Riktade insatser till de personer som hyr odlingslotter, vad har de att vinna på att vara med i nätverket?
 • Bjuda in politiker till nätverket?

Rutiner och vision
Vi hann inte med att diskutera förslag till rutiner och vision, tas upp vid nästa möte.

Nästa möte
Nästa möte är onsdag den 13 januari kl. 13 – 15 hos Hemmaodlat vid Augustenborgstorget. Närvaroanmälan görs till Niklas Hjelm, niklas@hemmaodlat.se.

Vid anteckningarna
/Sten Göransson

rapport arbetsgrupp Plattformsmöte

Idag, den 8 okt, hade stadsodlingsnätverkets arbetsgrupp Plattformen ett öppet möte i Kollektors tillfälliga lokal mitt på gågatan i Malmö city. Lokalen håller öppet denna och nästa vecka och är ett samarbete mellan Mellanrum och Miljöförvaltningens kampanj Go Malmö! Green options.

Vi bjöd på kaffe och godis och pratade om stadsodling (och en massa andra peppiga saker) med besökarna. Och fick även lite tid att fixa med plattformens tekniska detaljer.

Välkomma att bidra med texter om ditt initiativ till plattformen! Du kan tex maila din text till emma.i@glokala.se. Eller kom på nästa möte så visar vi hur lätt det är att själv lägga in texten. :)

ps. senare idag visar Cinema Politica filmen Edible City i lokalen. ds.