Rapport stormöte med Stadsodlingsnätverket

stormote5nov

Hej, här hittar du anteckningarna från Stadsodlingsnätverkets stormöte den 5 november:

Stadsodlingsnätverkets stormöte

Torsdag den 5 november kl. 18.00 – 20.00 Plats: Stadshuset, August palms plats 1

Deltagare:
Emma Ivarsson, Grönsakslandet, Glokala folkhögskolan
Göran Larsson, Odla i stan
Johanna Brun, Bärfis, Glokala folkhögskolan
John Lepic, gatukontoret, Malmö stad
Sten Göransson, gatukontoret, Malmö stad
Lina Ahlerup
Maria Kim Persson, Odlingsnätverket Seved
Julia Stepp, Odlingsnätverket Seved
Stefan Danielsson, Studiefrämjandet
Anna-Karin Engdahl, fastighetskontoret, Malmö stad
Lina Hirsch, Lindängelund
Sara Stiber, Bärfis, Glokala folkhögskolan
Jerker Allgulander, Studiefrämjandet
Niklas Hjelm, Hemmaodlat
Monika Bengtsson, Stadsbruk

Minnesanteckningar:

Introduktion
Emma presenterade kvällens program och höll en kort intro om nätverkets historia där hon konstaterade att nätverket hade sitt första möte för 5-6 år sedan och har sedan dess haft möten ca 2 gånger per termin. Sedan gick vi laget runt där alla deltagare presenterade sig.

Rapporter från arbetsgrupper

Samordning
Gruppen har haft två möten. Det man främst har ägnat sig åt är att utarbeta förslag till vision och rutiner för nätverket . Emma Ivarsson som är sammankallande vill lämna över ansvaret till någon annan i nätverket. Enligt Emma kan Helen Nilsson på miljöförvaltningen tänka sig att vara sammankallande om det inte finns någon annan i nätverket som anmäler sitt intresse.

Påverkan (politisk påverkan)
Gruppen har haft två möten men inget som hänt sen senaste stormötet.

Plattform
Hade senaste mötet igår 4/11. Plattformen som är en hemsida har döpts om från Grönsakslandet till Stadsodling Malmö. Helen på Miljöförvaltningen tillsammans med Emma, Sara och August (från Glokala) arbetar med hemsidan helt ideellt. Det är inte hållbart i längden. Gruppen håller igång hemsidan åtminstone till sommaren. Finner man inte medel tills dess är risken stor att hemsidan läggs ned. Bidra gärna med förslag kring finansiering! Och tänk gärna in plattformen i era projektansökningar. Kontakta plattformsgruppen för mer info.
Det föreslogs att man skapar en länk till fastighetskontorets information om odlingsmöjligheter.

Odlare
Inget att rapportera från odlargruppen.

Forskning
Staffan Schmidt, Malmö högskola håller i gruppen, inget att rapportera.

Verkstad
Mötet avslutades med ett grupparbete där vi diskuterade stadsodlingsnätverkets styrkor och svagheter genom en SWOT-analys och förslag på vad som kan göras för att stärka och utveckla nätverket.

Nedan följer en sammanställning av SWOT-analysen och förslag.

STYRKOR:
Mångfald, eldsjälar, gemensamt mål, ett nav, drivkraft, stor kompetens, öppen och flexibel form, självorganiserande, Ideella, privata och offentliga aktörer samverkar, nätverket lever kvar trots att det inte finns någon huvudman, befriad från hierarkier, känslan av att ha kollegor

SVAGHETER:
För få, svårt för nya att få grepp om nätverkets innehåll och struktur, Brist på tid och resurser, formen kan göra att kontinuiteten kan brista, Formen kan göra att det är svårt att samarbeta med kommunen, nätverk utan kontaktpersoner gör det svårt att samarbeta

MÖJLIGHETER:
Engagerar Malmöbor kring matförsörjning, stärker sociala nätverk, kunskapsutveckling, integrationsbefrämjande,
Definiera mål genom stadgar

HOT:
Tidsbrist hos deltagare, saknas tillhörighetskänsla?, folk ifrågasätter sin roll

Förslag:

  • Avlönad samordnare för plattformen
  • Utbilda
  • Skapa någon slags förening eller organisation
  • Skapa stadgar och mål
  • Bilda kontaktgrupp med möjlighet att påverka
  • Riktade insatser till de personer som hyr odlingslotter, vad har de att vinna på att vara med i nätverket?
  • Bjuda in politiker till nätverket?

Rutiner och vision
Vi hann inte med att diskutera förslag till rutiner och vision, tas upp vid nästa möte.

Nästa möte
Nästa möte är onsdag den 13 januari kl. 13 – 15 hos Hemmaodlat vid Augustenborgstorget. Närvaroanmälan görs till Niklas Hjelm, niklas@hemmaodlat.se.

Vid anteckningarna
/Sten Göransson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.