Etikettarkiv: Idéburet Offentligt Partnerskap

Workshop: Idéburet Offentligt Partnerskap

Workshop-serier inom Malmö växer

Under våren kommer vi anordna två olika workshops för stadsodlare i Malmö, som en del av det Vinnovafinansierade projektet Malmö Växer. Nils Phillips från Centrum för Publikt Entreprenörskap håller i workshopen som är på miljöförvaltningen (Bergsgatan 17).

Workshop 1 – Idéburet Offentligt Partnerskap

De senaste åren har Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) lanserats som ett sätt att samverka mellan civilsamhället och det offentliga inom flera olika områden – sjukvård, integration och sociala frågor. Vad är IOP, varför har det börjat användas och vad innebär ett sådant partnerskap? Kan vi applicera IOP som en samverkansmodell för stadsodling i Malmö? Vilka förutsättningar krävs i så fall?
I workshopen går vi igenom olika exempel och diskuterar utifrån dessa.

Plats: Miljöförvaltningen
När: 1 februari kl 13- 15.30 – Vi bjuda på fika.
Anmälan till Helen Nilsson helen.nilsson2@malmo.se senast torsdag den 25 januari.

Workshop 2 – Hur synliggör vi nyttan av stadsodling?
Hur mäter vi de samhälleliga och ekonomiska effekterna av vårt arbete, inom stadsodling? Kan man mäta dem, och hur skall de i så fall presenteras? Och för vem? Vi försöker ta en djupare titt på värdet av stadsodling. Vi kollar på olika metoder för att mäta sociala värden (t.ex. Social Return on Investment) och utanförskapets pris.
Plats: Miljöförvaltningen
När: 14 mars kl 13 -15.30 – vi bjuda på fika.
Anmälan till Helen Nilsson helen.nilsson2@malmo.se senast torsdag den 8 mars.

Målgruppen för workshop 1 är de som vill utveckla sin verksamhet mot ekonomisk bärighet, och målgruppen för workshopen 2 är stadsodlare och tjänstepersoner.
Välkomna!