Etikettarkiv: Centrum för Publikt Entreprenörskap

Workshop: Idéburet Offentligt Partnerskap

Workshop-serier inom Malmö växer

Under våren kommer vi anordna två olika workshops för stadsodlare i Malmö, som en del av det Vinnovafinansierade projektet Malmö Växer. Nils Phillips från Centrum för Publikt Entreprenörskap håller i workshopen som är på miljöförvaltningen (Bergsgatan 17).

Workshop 1 – Idéburet Offentligt Partnerskap

De senaste åren har Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) lanserats som ett sätt att samverka mellan civilsamhället och det offentliga inom flera olika områden – sjukvård, integration och sociala frågor. Vad är IOP, varför har det börjat användas och vad innebär ett sådant partnerskap? Kan vi applicera IOP som en samverkansmodell för stadsodling i Malmö? Vilka förutsättningar krävs i så fall?
I workshopen går vi igenom olika exempel och diskuterar utifrån dessa.

Plats: Miljöförvaltningen
När: 1 februari kl 13- 15.30 – Vi bjuda på fika.
Anmälan till Helen Nilsson helen.nilsson2@malmo.se senast torsdag den 25 januari.

Workshop 2 – Hur synliggör vi nyttan av stadsodling?
Hur mäter vi de samhälleliga och ekonomiska effekterna av vårt arbete, inom stadsodling? Kan man mäta dem, och hur skall de i så fall presenteras? Och för vem? Vi försöker ta en djupare titt på värdet av stadsodling. Vi kollar på olika metoder för att mäta sociala värden (t.ex. Social Return on Investment) och utanförskapets pris.
Plats: Miljöförvaltningen
När: 14 mars kl 13 -15.30 – vi bjuda på fika.
Anmälan till Helen Nilsson helen.nilsson2@malmo.se senast torsdag den 8 mars.

Målgruppen för workshop 1 är de som vill utveckla sin verksamhet mot ekonomisk bärighet, och målgruppen för workshopen 2 är stadsodlare och tjänstepersoner.
Välkomna!

Workshop: Hur synliggör vi nyttan av stadsodling?

Workshop-serier inom Malmö växer

Under våren kommer vi anordna två olika workshops för stadsodlare i Malmö, som en del av det Vinnovafinansierade projektet Malmö Växer. Nils Phillips från Centrum för Publikt Entreprenörskap håller i workshopen som är på miljöförvaltningen (Bergsgatan 17).

Workshop 2 – Hur synliggör vi nyttan av stadsodling?
Hur mäter vi de samhälleliga och ekonomiska effekterna av vårt arbete, inom stadsodling? Kan man mäta dem, och hur skall de i så fall presenteras? Och för vem? Vi försöker ta en djupare titt på värdet av stadsodling. Vi kollar på olika metoder för att mäta sociala värden (t.ex. Social Return on Investment) och utanförskapets pris.
Plats: Miljöförvaltningen
När: 14 mars kl 13 -15.30 – vi bjuda på fika.

Anmälan till Helen Nilsson helen.nilsson2@malmo.se senast torsdag den 8 mars.

Målgruppen för workshop 1 är de som vill utveckla sin verksamhet mot ekonomisk bärighet, och målgruppen för workshopen 2 är stadsodlare och tjänstepersoner.

Välkomna!

Långsiktiga lösningar för stadsodling i Malmö – inbjudan till Röstånga workshop

Välkommen till studiebesök och workshop för Malmös stadsodlare onsdag 8 november kl. 12-17. Vi väljer att ha workshopen i Röstånga och samtidigt besöka olika lokala projekt, verksamheter och initiativ kring social och miljö hållbarhet, odling och socialt företagande. Workshopen riktar sig till föreningar, företag och individer som sysslar med stadsodling i Malmö som söka olika lösningar för finansiering av deras verksamhet.

Målet av workshopen är att få föreningar och initiativ att kartlägga behov för att få en mer hållbar och långsiktig verksamhet – vad vill vi med vår verksamhet, hur ska det kommuniceras , organiseras och finansieras? Ambitionen är att workshopen ska kunna ligga till grund för kommande träffar för att möta nätverkets behov. Nils Phillips, från Centrum för Publikt Entreprenörskap och Röstånga Tillsammans, leder oss genom eftermiddagen.

Program:

12.00 – Avfärd från Underverket (Hasselgatan 8 i Sofielund) i egen buss. 20 platser.

13.00 – Ankomst Billingevägen 11, Röstånga. Kaffe och kaka

  • Välkomst och presentation av Röstånga Tillsammans, R:ekoby Röstånga, Local Food Nodes och Fridhems Folkhögskola, samt guidad rundtur.

14.00 – Workshop Stadsodlarnätverket, enl ovan.

16.00 – Avfärd Röstånga

17.00 – Åter Underverket, Malmö.

Det serveras lättare vegetarisk sandwich, frukt och dricka.

Workshopen har inte kommersiell produktion av frukt och grönsaker som fokus utan föreningar mm som målgruppen Malmöbor, både vuxna och barn som vill odla tillsammans med Malmöbor. Föreningar, företag och individer som är intresserade av att odla kommersiellt hänvisas till projektet Stadsbruk (www.stadsbruk.se

Anmälan senast fredag 3 november till Helen Nilsson, helen.nilsson2@malmo.se , tel 0709-915905.

Malmö växer är ett Vinnova finansierat projekt som vill hitta former för kommunens samarbete med olika aktörer kring odling i det offentliga rummet så att stadsodlingen kan nå sin fulla potential och en långsiktig hållbarhet. I Malmö växer vill vi pröva olika modeller för hur man kan utveckla samskapande och delat ansvar för förvaltning mellan kommunen och olika odlingsaktörer genom odling i det offentliga rummet. Vi vill på ett tydligare sätt skapa mervärden för medborgarna i en process tillsammans med ideell och privat sektor.

Välkommen!

Med vänliga hälsningar

Helen

 

Helen Nilsson

Miljöförvaltningen (Environment department)

Malmö stad (City of Malmö)

Helen.nilsson2@malmo.se