Etikettarkiv: Social Return on Investment SROI

Workshop: Hur synliggör vi nyttan av stadsodling?

Workshop-serier inom Malmö växer

Under våren kommer vi anordna två olika workshops för stadsodlare i Malmö, som en del av det Vinnovafinansierade projektet Malmö Växer. Nils Phillips från Centrum för Publikt Entreprenörskap håller i workshopen som är på miljöförvaltningen (Bergsgatan 17).

Workshop 2 – Hur synliggör vi nyttan av stadsodling?
Hur mäter vi de samhälleliga och ekonomiska effekterna av vårt arbete, inom stadsodling? Kan man mäta dem, och hur skall de i så fall presenteras? Och för vem? Vi försöker ta en djupare titt på värdet av stadsodling. Vi kollar på olika metoder för att mäta sociala värden (t.ex. Social Return on Investment) och utanförskapets pris.
Plats: Miljöförvaltningen
När: 14 mars kl 13 -15.30 – vi bjuda på fika.

Anmälan till Helen Nilsson helen.nilsson2@malmo.se senast torsdag den 8 mars.

Målgruppen för workshop 1 är de som vill utveckla sin verksamhet mot ekonomisk bärighet, och målgruppen för workshopen 2 är stadsodlare och tjänstepersoner.

Välkomna!