Stadsodlingsnätverket sågs igen!

19-10-16 Minnesanteckningar från nätverksträff

Plats: Kungsparken, Stadshuset

Närvarande: Anders Edvik, Anne-Grethe Holt, Anthony Rushton, Fredrik Björk, Göran Larsson, Helen Nilsson, Lina Von Friesen, Sara Stiber, Stefan Mattsson, Jakob Lunden, Helena Häger, Paulina Cronsioe, Marita Sandström, Marie-Louise Svärd, Heather Oldby, Johan Aronsson, Linus Jakobsson, Lina Rostern, Gretha Jern Isacsson, Lisa Lagerström, Malin Nilsson, Agneta Wadmark Thern, Hampus Mattson, Shoshana Iten 

Introduktion

Syftet med dagen var att träffas och prata mer kring stadsodling på allmän platsmark, samt hur vi vill utvecklas som nätverk. Under en incheckningsrunda fick alla deltagare presentera sig och nämna något som var på gång.

Stadsodling på allmän platsmark

Shoshana från fastighets -och gatukontoret presenterade hur stadsodling kan ha olika former där vissa skillnader kan ha stor betydelse. Det finns stadsodling på allmän platsmark, odlingslotter och kommersiell odling, även om det finns andra former utöver dessa. Det som särskiljer stadsodling på allmän platsmark är att platsen ska vara tillgänglig för allmänheten, att det finns ett avtal med en förening och att upplåtelsen av marken är gratis för föreningen. Det är alltså en yta som ska vara till allmänhetens nytta. De andra två formerna handlar om kvartersmark där kommunen upplåter mark till odling, och upprättar ett avtal med privatpersoner eller företag. Tillgängligheten på dessa ytor kan vara begränsad och en avgift krävs i form av årshyra. 

Det finns ett 10-tals stadsodlingar på allmän platsmark i Malmö. Det finns allmänna bestämmelser kring hur stadsodlingen ska gå till som täcker, bland annat, ett skötselavtal, regler för ordning och säkerhet, kompostering, odling med ekologiska principer, och avveckling. På fastighets -och gatukontoret kan vi stötta odlingsinitiativ genom att erbjuda mark i samråd, att erbjuda visst material, stöd med tillgång till vatten, eventuell toalett, redskapsförvaring samt rådgivning. Allt detta sker i samråd och dialog och kan se olika ut. 

Mer information om olika former av stadsodling samt strategin och allmänna bestämmelser kring stadsodling på allmän platsmark finns här: https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Gora/Stadsodling.html 

Visionen för stadsodling är att det ska vara lika naturligt att odla i parken som att promenera. Visionen samt strategin är från förra nämnden och ska uppdateras innan de ska upp till politiskt beslut. 

Workshop/diskussion

Deltagare diskuterade följande frågor i mindre grupper och sedan redovisade några punkter som de kom fram till. 

Vad vill ni se hända eller utvecklas i odlingsnätverket? 

 • Skulle vilja se att alla förskolor och skolor har någon slags odlingsaktivitet på schemat! Att vi lobbar för det i nätverket i samarbete med kommunen. Att då utbildningsförvaltningarna varit representerade. Skolor och förskolor skulle kunna vara en målgrupp för stadsodling.
 • Ska vi ha in fler fastighetsägare?
 • Många nya bostadsområden som byggs. Kan vi nå ut till fastighetsägare/byggherrarna att man vill få in stadsodling på gården?
 • Ska inte stadsplanerare vara med i det här nätverket? tematräff?
 • Behöver finansiering för STAM som kan möjliggör samordning. 
 • Stort intresse för studiebesök, både inom Malmö och utanför. Vilka möjligheter för traktamente finns det? 
 • Koppling till mer forskning är intressant. Kanske bjuda in en föreläsare, kunskapshöjning? 

Vad finns det för fördelar och nackdelar med att odla på allmän platsmark

 • Minus: förstörelse, snor grödor
 • Plus: det blir en mötesplats, levandegör platsen, gratis

Hur kan stadsodling vara en del av Malmös stadsutveckling?

 • Lärande för hållbar utveckling.
 • Koppla stadsodling till sociala frågor- hur kan stadodling bidra till sociala värden i praktiken? 
 • Minskande intresse från kommunen kring stadsodling. Hur får man politiken intresserad av stadsodling? Ny översiktsplan som stadsodling borde komma in i på ett tydligt sätt. Hur kan vi påverka detta? Hur kan vi se till att politikerna tar med det som en viktig fråga och ger konkret stöd? 
 • Stadsodling kan kopplas till aktuella politiska frågor kring trygghetsaspekten och skolan.

Praktiska frågor

#1 Vem ska ta hand om stadsodlings hemsida? https://stadsodlingmalmo.se/ 

Frågan ska diskuteras vidare mellan miljöförvaltningen, fastighets -och gatukontoret och STAM.

#2 E-postlistan 

Nätverkslistan inkluderar personuppgifter och den nuvarande behandlingen strider mot GDPR (dataskyddsförordningen). Listan behöver en tydlig ägare, samtycke, rutiner och lagring. Efter kort diskussion bestämdes att fastighets -och gatukontoret ska ta ansvar över listan. 

#3 Värd på nästa möte

Malmö universitet ska vara nästa värd, och mötet ska äga rum i februari 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.