Etikettarkiv: Rochester

Stadsodling i matöknen

Fredrik Björk skriver om intryck från Rochester (USA), återpublicerat från forskningsbloggen blogg.mah.se/siforsk/:

Stadsodling har haft en stark utveckling i Nordamerika under det senaste decenniet. Orsakerna är flera, men tydligt är att man framför allt talar om stadsodling i förhållande till frågor om fattigdom, matsäkerhet (“food security”) och kunskap.

Fattigdomsfrågorna är de som kanske varit allra mest på agendan. Stadsodlingen kommer in genom att skapa möjligheter för människor med små eller inga medel att få tillgång till livsmedel. Såväl i Kanada som i USA är det vanligt med “Food banks”, institutioner som delar ut mat till fattiga. I flera fall finns stadsodlingsinitiativ som är kopplade till dessa för att bidra till att den mat som delas ut också är varierad och näringsrik. En annan, kopplad aspekt, är frågor om matsäkerhet, med vilket jag här avser tillgång till mat. Även detta kan sägas vara en aspekt av fattigdom och klassfrågor – men också om stadsplanering och segregation. Konkret kan det handla om att det i fattigare områden inte finns livsmedelsbutiker i någon större utsträckning, och att städerna här är byggda för att man skall köra bil – vilket man kanske inte har råd med om man är fattig. En konsekvens är att man får områden som lokala aktivister kallar “food deserts” (matöknar). I dessa fall kan stadsodlingsinitiativ tillsammans med exempelvis community supported agriculture (CSA) och även utveckling av lokala marknader (typ farmers markets) öka tillgången på livsmedel.

Ett sådant exempel är Westside Farmers Market som är ett lokalt initiativ av boende och lokalt föreningsliv.

Bild från Westside Farmers Markets hemsida – i mitten Lisa Barker som leder Seed Folks

Personerna på bilden kommer från organisationen Seed Folks, som också driver en mindre butik som fungerar som social mötesplats framför allt för ungdomar. Man driver också olika typer av stadsodlingsprojekt där just kunskapsutveckling står i centrum – kunskap om ekologi, mat, hälsa och även om de större politiska och ekonomiska sammanhangen kring mat.

En av organisationerna som Seed Folks samarbetar med är In the city/Off the grid, (ICOG), som driver ett hydroponiskt växthus i en annan del av Rochester. Ungdomar från ett av Seed Folks projekt hjälpte under våren och försommaren till att bygga själva växthuset, som nu producerar ansenliga mängder grönsaker vilka levereras till ett intilliggande kafé.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På bilden förklarar Josiah det nya systemet man håller på att bygga upp där även fiskodling ingår. Än så länge har man bara haft ett fåtal fiskar, men inför våren kommer modellen att byggas upp gradvis. Organisationen är kooperativ, och beskriver sin mission på följande sätt:

We started ICOG for one reason: our current system of living is broken and we will not survive unless we change the way we use our natural and human resources.  This means building communities where we can work collaboratively to responsibly use our resources and talents.  It means building systems that allow people to thrive in a more just, and sustainable urban environment where healthy, affordable food and housing can be found in abundance.  All of us at ICOG have chosen to dedicate our time and effort to local projects that strengthen community collaboration and improve access to good homes an good food.

Fredrik Björk, återpublicerat från http://blogg.mah.se/siforsk/2014/11/12/stadsodling-i-matoknen/