Etikettarkiv: stadsodling

SVT: Fler satsar på kommersiellt stadsbruk i Malmö

9 oktober 2018, SVT Nyheter Skåne:

Stadsbruk växer fram på flera håll i landet, en metod för att skapa kommersiell odling i staden. Västra Skrävlinge i Rosengård är ett av de områden där flera företag vuxit fram senaste året.

Mellan höghusen växer tomater, sallad, pumpa. Stadsbruk startades i Malmö för fyra år sen, som ett innovationsprojekt för att hjälpa odlare att starta igång sin egen verksamhet och sälja vidare grönsakerna de odlar.

Göran Claesson började odla för ett år sedan och säljer idag sina grönsaker vidare till restauranger och privatkonsumenter.

– Jag tycker det är viktigt att vi utnyttjar ytorna som finns i stan och att lokalt producera mat för att få upp vår självförsörjningsgrad. Vi importerar alldeles för mycket grönsaker till det här landet och till städer överhuvudtaget, säger Göran Claesson.”

Läs hela artikeln och se inslag →

Stadsbruksdag – Matproduktion i staden

På Stadsbruksdagen kommer vi att visa hur man på olika sätt kan arbeta med matproduktion i staden. Vi kommer att ha en urban matmarknad där det erbjuds mat odlad i Malmö av de olika företag som ingår i Stadsbruk. Dessutom blir det föreläsningar och roliga odlingsaktiviteter – häng på!

Hela dagen – Urban farmers market
Kom och möt Malmös stadsodlare: Los Perros Urban Farming, Landet Oss, Blomkålskollektivetet, Vegostan Urban Farming, OlliÅke Farms, Ur Vår Jord med flera och passa på att köpa nyskördad och lokalt odlad mat!

—-

Stadsbruk är en ny metod för att skapa kommersiell odling i staden och kan användas av kommuner och markägare som vill utveckla gröna arbetstillfällen och en attraktiv stad. Stadsbruk vänder sig också till alla stadsodlare som vill leva på odling i staden genom Europas enda inkubator för stadsodlare.

Sydsvenskan: Hundra nyanser av grönt för andelsodlarna på Rosengård

17 november 2017 i Sydsvenskan:

Malmöföretaget Happy Onion Farm vill vara sina kunders personliga bonde. Nu avslutar de sin första säsong – och siktar mot framtiden.

Det har gått trettio år sedan det senast odlades på åkerlappen mellan Västra Skrävlinge kyrkogård och Amiralsgatan. Trettio år av håglös gräsvall – och det på en bit av Europas bästa matjord.

Men sedan något år ser det annorlunda ut. Nu står grödorna i välordnade rader och kvadrater. Och till och med nu, i mitten av november, finns det saker att skörda. /…/”

Hela artikeln →

Sydsvenskan: “Vänskapen växer i trädgårdslandet”

Projektet Odla Kompis uppmärksammas!

“Mari Amiri tömmer ut en hel kasse med fröpåsar som hon har köpt i Iran: lök, spenat, ockra, vattenmelon.

– Det här är min favorit! säger hon och pekar på en påse med purpurbasilika.
Hennes odlingskompis Malin Nilsson har just hämtat några krukor med broccoliplantor, som de också ska sätta ner i jorden.”

Läs hela artikeln på sydsvenskan.se → Vänskapen växer i trädgårdslandet, 8 juni 2017

Malmö växer – nytt Vinnova-projekt i Malmö

I början av oktober 2016 startade ett nytt projekt med fokus på stadsodling. Tillsammans med Malmö högskola, Gatukontoret, Fastighetskontoret och Stadsområde Norr, ska Miljöförvaltningen hitta former för kommunens samarbete med olika aktörer kring odling i det offentliga rummet. Syftet är att stadsodlingen ska nå sin fulla potential och en långsiktig hållbarhet.

Mer information kommer under våren!

 

Mer stadsodling i Malmös parker

I Malmö är det lika självklart att odla i parker som att promenera. Visionen slås fast i en strategi för stadsodling på allmän plats som antogs av tekniska nämnden på onsdagen. I strategin utreds förutsättningarna för Malmöborna att odla i stadens offentliga parker, det som i plansammanhang går under benämningen allmän platsmark.

Stadsodling i Enskifteshagen

Stadsodling kan jämföras med engagemang i idrottsföreningar, matlag, studiecirklar och intresseföreningar, som traditionellt har varit viktiga byggstenar i samhället och skapat sammanhang i kvarter och bostadsområden. Stadsodling bygger på liknande principer och tar vara på engagemang som finns för utemiljön nära hemmet. Det leder till långsiktig social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – förutom att vi också får en grönare stad.

Strategin tittar på möjligheterna att uppmuntra stadsodlingen i Malmö genom att stötta pågående projekt, peka ut platser i staden som lämpar sig för permanent respektive tillfällig odling och etablera stadsdelsträdgårdar.

Idag pågår stadsodling på elva platser i staden, där Gatukontoret är inblandat i någon form. Sju av dem bedöms vara eller kunna utvecklas till stadsdelsträdgårdar: Slottsträdgården, Terrasserna i Lindängelund, Folkets park, Enskifteshagen, Hyllie, Beijers park och Ögårdsparken.

– Stadsodling ger möjlighet att utveckla en känsla för naturen och det ekologiska systemet även om man bor i en stad och för Malmös barn att lära sig mer om var maten kommer ifrån, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Pressmeddelande 14 december 2016 – Malmö stad, mynewsdesk →

Sydsvenskan: “Urbana jordbrukare vill skapa bykänsla”

sydsv_stadsbruk_happy_onion

Om projektet Stadsbruk och Happy Onion Farm, 2 mars 2016 i Sydsvenskan:

“– Jag letade efter meningen med livet och fastnade för odling, säger Charlotte Nycander, en av de första att nappa på erbjudandet att arrendera mark för småskalig, kommersiell odling inne i stan.

Tillsammans med Carlos Rojas och Isolde Broekmans bildade hon det urbana odlingskollektivet Happy onion farm.

– Vi ville inte bara prata fluff om klimatet utan göra något konkret, förklarar Isolde Broekmans.

Temperaturen balanserar runt nollan när odlarna stegar runt i jordåkern Botildenborgs gård och Västra Skrävlinge kyrka vid trafikplats Rosengård.

150 frösorter är inköpta och redan nu börjar odlingssäsongen, om än bara på planeringsstadiet. Marken mäts upp och odlingsskisser tar form utifrån de lärdomar de dragit från fjolårets odlingssäsong.”

Bildspecial: Stadens skafferi

I lördags hölls säsongens sista Stadens skafferi-marknad i Folkets park – här är bildbevis! Odlare från Stadsbruk, en rad andra försäljare, matvagnen Mögel kom ner från Stockholm och solen spelade ner genom trädens lövverk:

Passa på att besöka marknaden Stadens skafferi idag i Folkets park, kl. 10-15! https://www.facebook.com/events/765915460200843/Här kommer liverapport i bilder:

Slået op af Stadsodling MalmöLørdag den 31. oktober 2015

https://www.facebook.com/Ecopomonia/posts/677352062366905

https://www.facebook.com/thecolorcloud/posts/1488636068131847

https://www.facebook.com/stadsbrukmalmo/posts/907706199316907

 

 

 

Stadsodlingsnätverket 1/9 2015

Stadsodling Malmö

Anteckningar från odlingsnätverksträff

Lindängen tisdag 1 september 13-15

Närvarande:

Johanna Bruun (Bärfis), Kjell Åke Nilsson (Studie Främjandet), Stina Zetterdahl (Studie Främjandet), Sara Stiber (Bärfis), Louise Lundgren (Grönare Stad), Emma Ivarsson (Glokala), Jimmy Lindsjö (SNF), Sten Göransson (Gatukontoret), John Lepic (Gatukontoret), Lina Hirsch (Concrete Farming/ Lindängen), Helen Nilsson (Miljöförvaltningen).

Runt bordet:

Studie Främjandet ska starta ”Greenteam” i Malmö. Det är en rörelse för att skapa fler möjligheter för ungdomar att uppleva ett friluftliv. För mer information http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Djur–natur/Friluftsliv/Greenteam/ Stina Kommer att jobba med det här i Malmö.

Emma Ivarsson nämnde att det finns en insamling av frö att skicka till Syrien. Hon kommer skicka mer information och du kan kontakta Emma här: emma.i@glokala.se

Jimmy påminde att det är snart skördefest på Enskifteshagen, datum kommer inom kort.

Sten tog upp vikten av att ha odlingskoordinator i Malmö. Malmö betalar för odlingskoordinator i Seved, med behövs fler. Plattformen behöver resurser från Malmö för att försäkra att det kan fortsätta.

John vill ha fler aktörer aktiva på Lindängen. Du kan kontakta John om du vill odla! Använd länken eller mejla John – john.lepic@malmo.se

http://malmo.se/Kultur–fritid/Idrott–fritid/Natur–friluftsliv/Natur–och-rekreationsomraden/Lindangelunds-rekreationsomrade/Terrasserna.html

John också berättade att de söker pengar från ERUF för att anställa personal på terrasserna.

Lina, Lindängens odlingskoordinator berättade att den 7-8 oktober är det skogens dag på Lindängen, det var fullbokat på 24 timmar! De har också en skördefest 11 oktober.

Learning towards Solidarity Based Food Systems (LETSFS) slutrapport från Helen.

Projektet som pågick i 2 år avslutade med en sista workshop i Malmö i maj. Under de två åren har Malmö skickade 24 personer till workshops i Budapest, Prag, Milano, Berlin, Warszawa, och Pula.

Under tiden som projektet pågick så har intresset i Community Supported Agriculture (CSA) blomstrade i Sverige. Projektet skapade intresse och inspirerade Malmöborna att fundera på CSA som ett sätt att odla och sälja grönsaker. Mer information om projektet finns (på engelska) på URGENCIs (Internationell sida med fokus på CSA) hemsida http://urgenci.net/letsfs/

Grupperna rapportera…

På sista nätverksträffen innan sommaren pratade vi om hur vi vill att nätverket ska utvecklas. Vi pratade om vad vi vill göra i nätverket. Vi skapade 5 arbetsgrupper med olika inriktning:

  • Samordning och utveckling: kontaktperson – Emma Ivarsson
  • Odlargrupp: kontaktperson – Lina Hirsch
  • Lobby och påverkangrupp: kontaktperson – Jimmy Lindsjö
  • Forskning och statistik: kontaktperson – Staffan Schmidt
  • Nätverkets plattform på nätet (fd Grönsakslandet Malmö) – kontaktperson Emma Ivarsson

Samordning och plattformsutveckling – Emma rapportera

Lite som Sten sa, behöver resurser till att få liv i plattformen. Ett förslag är att skapa en förening, som stapelbädden. En slutsats från Annette Larssons projekt ”odling över gränserna”.

Nästa möte 17 september 10:30-12:00 Stadshuset (Sten G värd) och nästa plattform möte 16/9 9-11 på Sofielund Folkets Hus.

Emma ska göra en Google grupp av alla epost adresser.

Vi är överens att namnet av plattformen ska ändras till Stadsodling Malmö

Vision och struktur förslag ska skickas till samordningsgruppen eller vara med den 16/9. De ska diskuteras på nästa nätverksträff 5 november.

Påverkangruppen

Inbjudan att vara med:

”vill du aktivt bidra till ökad hållbar stadsodling? Då är detta gruppen för dig. I denna grupp vill vi arbeta med olika verktyg för att påverka nyckelaktörer: Det kan handla om att höja medvenheten, att förse politiker med kunskap och mod att fatta rätt beslut, att ge allmänheten verktyg för att lättare starta upp/utöka egen odling.

Genom ökad medvetenhet om varför ekologisk stadsodling är önskvärd, och genom verktyg som underlättar genomförande för inblandande aktörer, kan vi snabbare öka andelen nyttogrönska i Malmö”.

Odlingsgruppen

Lina har pratat med Charlotte N. Hon är intresserad av att vara med, men odlare har mycket att göra just nu så gruppen är inte särskilt aktiv just nu.

Forskningsgruppen

Ingen representant från forskningsgruppen var inte med på mötet.

Generellt om grupperna.

Alla grupperna är små, svårt att göra någonting. Alla grupper är öppna till alla, behöver inte vara med i en grupp, kan komma och gå som man vill.

Nästa odlingsnätverksträff den 5 november 18-20, Sten Göransson bjuder in.