Etikettarkiv: Stadsodling Malmö

Minnesanteckningar – Stadsodlingsnätverket 4 maj 2017

Abboten, Rådmansgatan 9

På plats:
Bodil (Odla i parken), Gustav (Arrangemangsenheten), August (Glokala folkhögskolan), Jerker (Studiefrämjandet), Sara (Växtvärket), Johanna (Växtvärket), Helen (Miljöförvaltningen), Nora (praktik Växtvärket), Sadiye (utvecklingssamordnare Mötesplats Returen), Lina (aktivitetsledare natur/odling PTSD-avdelning), Karin (pedagogenheten Malmö museer), Monika (Växtverket, Landet Oss, Ängavallen), Cecilia (Landet Oss), Gunilla (Odla i stan), Gunilla (Miljöförvaltningen), Josefin (Gatukontoret), Petra (Gatukontoret)

Inspiration – samarbetet inom skate i Malmö

Gustav Edén var inbjuden gäst och gav en inspirerande bild av hur samarbetet inom skate har utvecklats:

Malmö idag en världsdestination inom skate, något som har vuxit fram under de senaste 20 åren.
Bryggeriet etablerades som plats och förening av drivande skejtare. Det blev en naturlig destination för europeiska tävlingar – vilket skapade ett lärande inom Bryggeriet kring att arrangera tävlingar.
Inom Bryggeriet har sedan olika verksamhetsgrenar utvecklats, dels för olika målgrupper, dels för aktiviteter, dels företag inom skateparksbygge. Gymnasium startades mitten av 2000-talet direkt kopplat till inomhus-skateparken. I mitten av 2000-talet gick staden också in i samarbete om Stapelbäddsparken, och samarbete om arrangemang utvecklades vidare i nästa steg.

Idag sker samarbete på flera sätt med kommunen:

– Skate Malmö – samverkan för att utveckla Malmö som skatedestination.
– Gatukontoret – Arrangemangsenheten. Samarbetsavtal för att arrangera tävlingar.
– Fritidsförvaltningen – söker stöd för utrustning för att möjliggöra för unga att delta.
– Bryggeriet har också ett underhållsavtal för skateparkerna.
Det unika är att det starka samarbetet har byggts upp utifrån brukarkompetensen.

Finns det delar att lära av när vi tittar på organiseringen inom stadsodling?
Kan vi skapa en gemensam struktur som både kan kanalisera engagemang & uppdrag, och samtidigt blir en tydlig part för kommunen? Olika delar för samverkan som nämns:
– Arrangemang
– Skolor/utbildningar
– Verksamheter mot olika målgrupper
– Samlande kommunikation

Bordet runt – rapporter och uppdateringar

Landet Oss, Monika och Cecilia:
En initiativtagarna till REKO-ring. Inspiration från Finland – ett sätt att koppla ihop små producenter direkt med konsumenter. Finns 20 REKO-ringar runtom i Sverige. Tillsammans med andra stadsodlare har initiativet satts igång i Malmö.
Det finns en facebook-grupp där alla intresserade kan gå med. Producenter lägger upp produkter för försäljning, konsumenter svarar. Ett utlämningstillfälle per vecka gör att det är enkelt att hämta upp sina varor. Betalning sker i förväg. Startar igång i maj, första utlämningen 18 maj förmodligen vid Kommendanthuset.
11 maj hålls en informationskväll på Garaget med gäst från Västra Götaland.
Fler lokala producenter välkomna att ansluta.
Två Stadens skafferi planeras i år – ett i augusti och ett i september.

Växtvärket, Sara:
Startade som liten förening 2014. Förra året påbörjades förberedelserna för ett större Arvsfondsprojekt och parallellt etablerades samarbete om odling i Folkets park. Arvsfondsprojektet beviljades och startade i februari: Gullängsparken – bygglek skapas och skogsträdgård. Samarbeten ska utvecklas med förskolor, skolor, fritids, nyanlända.
Parallellt är Växtverket aktiva i odling i andra delar i staden med pedagogisk inriktning.
Ett ramavtal för pedagogisk verksamhet med odling är på gång.

Malmö växer, Helen:
Våren har ägnats åt planering och förberedelser. Involvering från högskolan i att göra omvärldsanalys, är på gång. En enkät kommer skickas ut till olika föreningar som en grund för fortsatta prioriteringar. Studiebesök planeras till olika platser i Sverige.
Syftet är att utveckla bra långsiktiga relationer mellan kommunen och föreningar/aktörer.

Returen, Sadiye:
Finns intresse av att sätta igång odling kopplat till caféet, och kvinnogruppen kopplat till mötesplatsen är intresserad. De önskar odling som får vara skyddad. Att skapa odling utgår ifrån de människor som involverar sig och de behov som uttrycks.
Verksamheten på Returen är tänkt att inspirera till liknande mötesplatser på andra håll i staden.

Lina:
PTSD-centrum är påväg att förändras till något annat, lokaler uppsagda. Men vill gärna fortsätta odla på Lindängen, en viktig verksamhet.

Terrasserna, Josefin:
PTSD-center är där. Potatisodling med skolbarn pågår hela sommaren. Några lokala förskolor har egna ytor. En del är mark som tillgängliggörs till hyresgäster för Trianon och Stena. Aktiv ungdom har en egen terrass, är på väg att skapa en skogsträdgård. Hur den långsiktiga utvecklingen ska se ut är en pågående process.

// En fråga som lyfts är potentialen i Drömmarnas hus skogsträdgård. Petra tar kontakt med Drömmarnas hus. //

Karin: Vilken roll ska Malmö museer ha? Trädgården vid Kommendanthuset ska finnas kvar, men minska.

Petra: Behovet av samlad kommunikation – hur funkar det med stadsodling? Dels etableras nu malmo.se/stadsodling. Petra är igång med tre kommunikatörer för att få tydlig information där. Efter sommaren är tanken att en bra sida ska vara uppe.
Ett nytt skötselavtal har tagits fram för föreningar – kopplat till allmänna bestämmelser för odling på allmän platsmark.

Odla i parken, Bodil:
Fd Arken. Odling för besökare, Växtverket och Organic without borders med skolklasser. Far i hatten odlar även för eget bruk. En ideell grupp grannar odlar också tillsammans i pallkragar. Alla är välkomna att plocka. Ett utekök är på gång. Äldreboendeodling ska starta.

Odla i stan, Gunilla:
Social kvartersnära odling i Herrgården. Dels stora rabatter som sköts tillsammans med boende, dels odlingslådor som boende odlar i.

Stadsodlingmalmo.se, August & Sara:
Renovering av stadsodlingmalmo.se är på gång, planering har skett senaste tiden. Välkomna att bidra med nyheter eller annat innehåll, och tips till kalendariet. Facebook-sidan har ett bra flöde med nyheter, fler redaktörer har lagts till på facebook-sidan så att aktiva inom stadsodling själva kan lägga upp aktuella nyheter.

Studiefrämjandet, Jerker:
Lyfter fram möjligheterna att samarbeta om arrangemang och studiecirklar.
Jerker och August berättar om Framtidsfestivalen – hållbarhetsfestival som planeras 16-22 september. En förfest hålls 13 maj på Far i hatten, alla välkomna. Festivalen i september bygger till stor del på självorganiserade programpunkter. Utgångspunkten är de globala hållbarhetsmålen, och vilken framtid vi vill se i Malmö. Det går att använda lokaler som festivalen ställer i ordning, eller använda en egen lokal/plats för arrangemang. Läs mer och gör intresseanmälan för programpunkter på http://framtidsfestivalen.se/

Nästa möte – save the date:

26 september kl 13 – 15. Plats: Underverket, Hasselgatan 8 i Sofielund.

Stadsodlingsnätverket 1/9 2015

Stadsodling Malmö

Anteckningar från odlingsnätverksträff

Lindängen tisdag 1 september 13-15

Närvarande:

Johanna Bruun (Bärfis), Kjell Åke Nilsson (Studie Främjandet), Stina Zetterdahl (Studie Främjandet), Sara Stiber (Bärfis), Louise Lundgren (Grönare Stad), Emma Ivarsson (Glokala), Jimmy Lindsjö (SNF), Sten Göransson (Gatukontoret), John Lepic (Gatukontoret), Lina Hirsch (Concrete Farming/ Lindängen), Helen Nilsson (Miljöförvaltningen).

Runt bordet:

Studie Främjandet ska starta ”Greenteam” i Malmö. Det är en rörelse för att skapa fler möjligheter för ungdomar att uppleva ett friluftliv. För mer information http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Djur–natur/Friluftsliv/Greenteam/ Stina Kommer att jobba med det här i Malmö.

Emma Ivarsson nämnde att det finns en insamling av frö att skicka till Syrien. Hon kommer skicka mer information och du kan kontakta Emma här: emma.i@glokala.se

Jimmy påminde att det är snart skördefest på Enskifteshagen, datum kommer inom kort.

Sten tog upp vikten av att ha odlingskoordinator i Malmö. Malmö betalar för odlingskoordinator i Seved, med behövs fler. Plattformen behöver resurser från Malmö för att försäkra att det kan fortsätta.

John vill ha fler aktörer aktiva på Lindängen. Du kan kontakta John om du vill odla! Använd länken eller mejla John – john.lepic@malmo.se

http://malmo.se/Kultur–fritid/Idrott–fritid/Natur–friluftsliv/Natur–och-rekreationsomraden/Lindangelunds-rekreationsomrade/Terrasserna.html

John också berättade att de söker pengar från ERUF för att anställa personal på terrasserna.

Lina, Lindängens odlingskoordinator berättade att den 7-8 oktober är det skogens dag på Lindängen, det var fullbokat på 24 timmar! De har också en skördefest 11 oktober.

Learning towards Solidarity Based Food Systems (LETSFS) slutrapport från Helen.

Projektet som pågick i 2 år avslutade med en sista workshop i Malmö i maj. Under de två åren har Malmö skickade 24 personer till workshops i Budapest, Prag, Milano, Berlin, Warszawa, och Pula.

Under tiden som projektet pågick så har intresset i Community Supported Agriculture (CSA) blomstrade i Sverige. Projektet skapade intresse och inspirerade Malmöborna att fundera på CSA som ett sätt att odla och sälja grönsaker. Mer information om projektet finns (på engelska) på URGENCIs (Internationell sida med fokus på CSA) hemsida http://urgenci.net/letsfs/

Grupperna rapportera…

På sista nätverksträffen innan sommaren pratade vi om hur vi vill att nätverket ska utvecklas. Vi pratade om vad vi vill göra i nätverket. Vi skapade 5 arbetsgrupper med olika inriktning:

  • Samordning och utveckling: kontaktperson – Emma Ivarsson
  • Odlargrupp: kontaktperson – Lina Hirsch
  • Lobby och påverkangrupp: kontaktperson – Jimmy Lindsjö
  • Forskning och statistik: kontaktperson – Staffan Schmidt
  • Nätverkets plattform på nätet (fd Grönsakslandet Malmö) – kontaktperson Emma Ivarsson

Samordning och plattformsutveckling – Emma rapportera

Lite som Sten sa, behöver resurser till att få liv i plattformen. Ett förslag är att skapa en förening, som stapelbädden. En slutsats från Annette Larssons projekt ”odling över gränserna”.

Nästa möte 17 september 10:30-12:00 Stadshuset (Sten G värd) och nästa plattform möte 16/9 9-11 på Sofielund Folkets Hus.

Emma ska göra en Google grupp av alla epost adresser.

Vi är överens att namnet av plattformen ska ändras till Stadsodling Malmö

Vision och struktur förslag ska skickas till samordningsgruppen eller vara med den 16/9. De ska diskuteras på nästa nätverksträff 5 november.

Påverkangruppen

Inbjudan att vara med:

”vill du aktivt bidra till ökad hållbar stadsodling? Då är detta gruppen för dig. I denna grupp vill vi arbeta med olika verktyg för att påverka nyckelaktörer: Det kan handla om att höja medvenheten, att förse politiker med kunskap och mod att fatta rätt beslut, att ge allmänheten verktyg för att lättare starta upp/utöka egen odling.

Genom ökad medvetenhet om varför ekologisk stadsodling är önskvärd, och genom verktyg som underlättar genomförande för inblandande aktörer, kan vi snabbare öka andelen nyttogrönska i Malmö”.

Odlingsgruppen

Lina har pratat med Charlotte N. Hon är intresserad av att vara med, men odlare har mycket att göra just nu så gruppen är inte särskilt aktiv just nu.

Forskningsgruppen

Ingen representant från forskningsgruppen var inte med på mötet.

Generellt om grupperna.

Alla grupperna är små, svårt att göra någonting. Alla grupper är öppna till alla, behöver inte vara med i en grupp, kan komma och gå som man vill.

Nästa odlingsnätverksträff den 5 november 18-20, Sten Göransson bjuder in.