Etikettarkiv: stadsodling

Sydsvenskan: Hundra nyanser av grönt för andelsodlarna på Rosengård

17 november 2017 i Sydsvenskan:

Malmöföretaget Happy Onion Farm vill vara sina kunders personliga bonde. Nu avslutar de sin första säsong – och siktar mot framtiden.

Det har gått trettio år sedan det senast odlades på åkerlappen mellan Västra Skrävlinge kyrkogård och Amiralsgatan. Trettio år av håglös gräsvall – och det på en bit av Europas bästa matjord.

Men sedan något år ser det annorlunda ut. Nu står grödorna i välordnade rader och kvadrater. Och till och med nu, i mitten av november, finns det saker att skörda. /…/”

Hela artikeln →

Sydsvenskan: ”Vänskapen växer i trädgårdslandet”

Projektet Odla Kompis uppmärksammas!

”Mari Amiri tömmer ut en hel kasse med fröpåsar som hon har köpt i Iran: lök, spenat, ockra, vattenmelon.

– Det här är min favorit! säger hon och pekar på en påse med purpurbasilika.
Hennes odlingskompis Malin Nilsson har just hämtat några krukor med broccoliplantor, som de också ska sätta ner i jorden.”

Läs hela artikeln på sydsvenskan.se → Vänskapen växer i trädgårdslandet, 8 juni 2017

Malmö växer – nytt Vinnova-projekt i Malmö

I början av oktober 2016 startade ett nytt projekt med fokus på stadsodling. Tillsammans med Malmö högskola, Gatukontoret, Fastighetskontoret och Stadsområde Norr, ska Miljöförvaltningen hitta former för kommunens samarbete med olika aktörer kring odling i det offentliga rummet. Syftet är att stadsodlingen ska nå sin fulla potential och en långsiktig hållbarhet.

Mer information kommer under våren!

 

Mer stadsodling i Malmös parker

I Malmö är det lika självklart att odla i parker som att promenera. Visionen slås fast i en strategi för stadsodling på allmän plats som antogs av tekniska nämnden på onsdagen. I strategin utreds förutsättningarna för Malmöborna att odla i stadens offentliga parker, det som i plansammanhang går under benämningen allmän platsmark.

Stadsodling i Enskifteshagen

Stadsodling kan jämföras med engagemang i idrottsföreningar, matlag, studiecirklar och intresseföreningar, som traditionellt har varit viktiga byggstenar i samhället och skapat sammanhang i kvarter och bostadsområden. Stadsodling bygger på liknande principer och tar vara på engagemang som finns för utemiljön nära hemmet. Det leder till långsiktig social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – förutom att vi också får en grönare stad.

Strategin tittar på möjligheterna att uppmuntra stadsodlingen i Malmö genom att stötta pågående projekt, peka ut platser i staden som lämpar sig för permanent respektive tillfällig odling och etablera stadsdelsträdgårdar.

Idag pågår stadsodling på elva platser i staden, där Gatukontoret är inblandat i någon form. Sju av dem bedöms vara eller kunna utvecklas till stadsdelsträdgårdar: Slottsträdgården, Terrasserna i Lindängelund, Folkets park, Enskifteshagen, Hyllie, Beijers park och Ögårdsparken.

– Stadsodling ger möjlighet att utveckla en känsla för naturen och det ekologiska systemet även om man bor i en stad och för Malmös barn att lära sig mer om var maten kommer ifrån, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Pressmeddelande 14 december 2016 – Malmö stad, mynewsdesk →

Sydsvenskan: ”Urbana jordbrukare vill skapa bykänsla”

sydsv_stadsbruk_happy_onion

Om projektet Stadsbruk och Happy Onion Farm, 2 mars 2016 i Sydsvenskan:

”– Jag letade efter meningen med livet och fastnade för odling, säger Charlotte Nycander, en av de första att nappa på erbjudandet att arrendera mark för småskalig, kommersiell odling inne i stan.

Tillsammans med Carlos Rojas och Isolde Broekmans bildade hon det urbana odlingskollektivet Happy onion farm.

– Vi ville inte bara prata fluff om klimatet utan göra något konkret, förklarar Isolde Broekmans.

Temperaturen balanserar runt nollan när odlarna stegar runt i jordåkern Botildenborgs gård och Västra Skrävlinge kyrka vid trafikplats Rosengård.

150 frösorter är inköpta och redan nu börjar odlingssäsongen, om än bara på planeringsstadiet. Marken mäts upp och odlingsskisser tar form utifrån de lärdomar de dragit från fjolårets odlingssäsong.”

Stadsodlingsnätverket 1/9 2015

Stadsodling Malmö

Anteckningar från odlingsnätverksträff

Lindängen tisdag 1 september 13-15

Närvarande:

Johanna Bruun (Bärfis), Kjell Åke Nilsson (Studie Främjandet), Stina Zetterdahl (Studie Främjandet), Sara Stiber (Bärfis), Louise Lundgren (Grönare Stad), Emma Ivarsson (Glokala), Jimmy Lindsjö (SNF), Sten Göransson (Gatukontoret), John Lepic (Gatukontoret), Lina Hirsch (Concrete Farming/ Lindängen), Helen Nilsson (Miljöförvaltningen).

Runt bordet:

Studie Främjandet ska starta ”Greenteam” i Malmö. Det är en rörelse för att skapa fler möjligheter för ungdomar att uppleva ett friluftliv. För mer information http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Djur–natur/Friluftsliv/Greenteam/ Stina Kommer att jobba med det här i Malmö.

Emma Ivarsson nämnde att det finns en insamling av frö att skicka till Syrien. Hon kommer skicka mer information och du kan kontakta Emma här: emma.i@glokala.se

Jimmy påminde att det är snart skördefest på Enskifteshagen, datum kommer inom kort.

Sten tog upp vikten av att ha odlingskoordinator i Malmö. Malmö betalar för odlingskoordinator i Seved, med behövs fler. Plattformen behöver resurser från Malmö för att försäkra att det kan fortsätta.

John vill ha fler aktörer aktiva på Lindängen. Du kan kontakta John om du vill odla! Använd länken eller mejla John – john.lepic@malmo.se

http://malmo.se/Kultur–fritid/Idrott–fritid/Natur–friluftsliv/Natur–och-rekreationsomraden/Lindangelunds-rekreationsomrade/Terrasserna.html

John också berättade att de söker pengar från ERUF för att anställa personal på terrasserna.

Lina, Lindängens odlingskoordinator berättade att den 7-8 oktober är det skogens dag på Lindängen, det var fullbokat på 24 timmar! De har också en skördefest 11 oktober.

Learning towards Solidarity Based Food Systems (LETSFS) slutrapport från Helen.

Projektet som pågick i 2 år avslutade med en sista workshop i Malmö i maj. Under de två åren har Malmö skickade 24 personer till workshops i Budapest, Prag, Milano, Berlin, Warszawa, och Pula.

Under tiden som projektet pågick så har intresset i Community Supported Agriculture (CSA) blomstrade i Sverige. Projektet skapade intresse och inspirerade Malmöborna att fundera på CSA som ett sätt att odla och sälja grönsaker. Mer information om projektet finns (på engelska) på URGENCIs (Internationell sida med fokus på CSA) hemsida http://urgenci.net/letsfs/

Grupperna rapportera…

På sista nätverksträffen innan sommaren pratade vi om hur vi vill att nätverket ska utvecklas. Vi pratade om vad vi vill göra i nätverket. Vi skapade 5 arbetsgrupper med olika inriktning:

  • Samordning och utveckling: kontaktperson – Emma Ivarsson
  • Odlargrupp: kontaktperson – Lina Hirsch
  • Lobby och påverkangrupp: kontaktperson – Jimmy Lindsjö
  • Forskning och statistik: kontaktperson – Staffan Schmidt
  • Nätverkets plattform på nätet (fd Grönsakslandet Malmö) – kontaktperson Emma Ivarsson

Samordning och plattformsutveckling – Emma rapportera

Lite som Sten sa, behöver resurser till att få liv i plattformen. Ett förslag är att skapa en förening, som stapelbädden. En slutsats från Annette Larssons projekt ”odling över gränserna”.

Nästa möte 17 september 10:30-12:00 Stadshuset (Sten G värd) och nästa plattform möte 16/9 9-11 på Sofielund Folkets Hus.

Emma ska göra en Google grupp av alla epost adresser.

Vi är överens att namnet av plattformen ska ändras till Stadsodling Malmö

Vision och struktur förslag ska skickas till samordningsgruppen eller vara med den 16/9. De ska diskuteras på nästa nätverksträff 5 november.

Påverkangruppen

Inbjudan att vara med:

”vill du aktivt bidra till ökad hållbar stadsodling? Då är detta gruppen för dig. I denna grupp vill vi arbeta med olika verktyg för att påverka nyckelaktörer: Det kan handla om att höja medvenheten, att förse politiker med kunskap och mod att fatta rätt beslut, att ge allmänheten verktyg för att lättare starta upp/utöka egen odling.

Genom ökad medvetenhet om varför ekologisk stadsodling är önskvärd, och genom verktyg som underlättar genomförande för inblandande aktörer, kan vi snabbare öka andelen nyttogrönska i Malmö”.

Odlingsgruppen

Lina har pratat med Charlotte N. Hon är intresserad av att vara med, men odlare har mycket att göra just nu så gruppen är inte särskilt aktiv just nu.

Forskningsgruppen

Ingen representant från forskningsgruppen var inte med på mötet.

Generellt om grupperna.

Alla grupperna är små, svårt att göra någonting. Alla grupper är öppna till alla, behöver inte vara med i en grupp, kan komma och gå som man vill.

Nästa odlingsnätverksträff den 5 november 18-20, Sten Göransson bjuder in.

Stöd till flera projekt med odlingsinriktning – Miljöanslaget 2015

Flera spännande projekt har fått stöd efter beslut i april, vi hoppas på att få höra mer om projekten under året!

Återpublicerat från malmo.se:

Fördelning av miljöanslag 2015

Den 28 april 2015 beslutade miljönämnden om fördelning av miljöanslag för 2015. Sex projekt/organisationer beviljas anslag om totalt 900 000 kronor. De projekt som får miljöanslag är:

Akvaponisk andelsodling och odlingscenter

Sökande: Hemmaodlat
Beviljat bidrag: 185 000 kr

Growing Kids

Sökande: Rönnenskolan
Beviljat bidrag: 10 000 kr

Stadsodling för fler

Sökande: Concrete Farming
Beviljat bidrag: 229 200 kr

Projekt Matborgare

Sökande: Connectors
Beviljat bidrag: 258 350 kr

Ungdomar & Hållbarhet – de 16 miljömålen

Sökande: Skånes Fältbiologer
Beviljat bidrag: 117 450 kr

Odlarskola under sommarlovet 2015

Sökande: Organic Withous Borders
Beviljat bidrag: 100 000 kr

Läs mer om Miljöanslaget →

Stadsodling i matöknen

Fredrik Björk skriver om intryck från Rochester (USA), återpublicerat från forskningsbloggen blogg.mah.se/siforsk/:

Stadsodling har haft en stark utveckling i Nordamerika under det senaste decenniet. Orsakerna är flera, men tydligt är att man framför allt talar om stadsodling i förhållande till frågor om fattigdom, matsäkerhet (“food security”) och kunskap.

Fattigdomsfrågorna är de som kanske varit allra mest på agendan. Stadsodlingen kommer in genom att skapa möjligheter för människor med små eller inga medel att få tillgång till livsmedel. Såväl i Kanada som i USA är det vanligt med “Food banks”, institutioner som delar ut mat till fattiga. I flera fall finns stadsodlingsinitiativ som är kopplade till dessa för att bidra till att den mat som delas ut också är varierad och näringsrik. En annan, kopplad aspekt, är frågor om matsäkerhet, med vilket jag här avser tillgång till mat. Även detta kan sägas vara en aspekt av fattigdom och klassfrågor – men också om stadsplanering och segregation. Konkret kan det handla om att det i fattigare områden inte finns livsmedelsbutiker i någon större utsträckning, och att städerna här är byggda för att man skall köra bil – vilket man kanske inte har råd med om man är fattig. En konsekvens är att man får områden som lokala aktivister kallar “food deserts” (matöknar). I dessa fall kan stadsodlingsinitiativ tillsammans med exempelvis community supported agriculture (CSA) och även utveckling av lokala marknader (typ farmers markets) öka tillgången på livsmedel.

Ett sådant exempel är Westside Farmers Market som är ett lokalt initiativ av boende och lokalt föreningsliv.

Bild från Westside Farmers Markets hemsida – i mitten Lisa Barker som leder Seed Folks

Personerna på bilden kommer från organisationen Seed Folks, som också driver en mindre butik som fungerar som social mötesplats framför allt för ungdomar. Man driver också olika typer av stadsodlingsprojekt där just kunskapsutveckling står i centrum – kunskap om ekologi, mat, hälsa och även om de större politiska och ekonomiska sammanhangen kring mat.

En av organisationerna som Seed Folks samarbetar med är In the city/Off the grid, (ICOG), som driver ett hydroponiskt växthus i en annan del av Rochester. Ungdomar från ett av Seed Folks projekt hjälpte under våren och försommaren till att bygga själva växthuset, som nu producerar ansenliga mängder grönsaker vilka levereras till ett intilliggande kafé.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På bilden förklarar Josiah det nya systemet man håller på att bygga upp där även fiskodling ingår. Än så länge har man bara haft ett fåtal fiskar, men inför våren kommer modellen att byggas upp gradvis. Organisationen är kooperativ, och beskriver sin mission på följande sätt:

We started ICOG for one reason: our current system of living is broken and we will not survive unless we change the way we use our natural and human resources.  This means building communities where we can work collaboratively to responsibly use our resources and talents.  It means building systems that allow people to thrive in a more just, and sustainable urban environment where healthy, affordable food and housing can be found in abundance.  All of us at ICOG have chosen to dedicate our time and effort to local projects that strengthen community collaboration and improve access to good homes an good food.

Fredrik Björk, återpublicerat från http://blogg.mah.se/siforsk/2014/11/12/stadsodling-i-matoknen/